Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Boszke, Eisner, Kwidzińska. Język polski - Testy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum.

Stan dobry. Wewnątrz skreślenia i podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem.

Boszke, Eisner, Kwidzińska. Testy - ćwiczenia dla gimnazjalistów część humanistyczna.

Lekko pozaginane rogi okładek. Testy i ćwiczenia wewnątrz książki nie uzupełnione.

Chybowski Włodzimierz. Historia - gimnazjum. Zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych.

Delikatnie pozaginane rogi okładek. Testy i ćwiczenia wewnątrz książki nie uzupełnione.

Cieślakowie Iwona i Lech. Egzamin gimnazjalny jak to napisać? - poradnik dla każdego ucznia.

Okładki przetarte przy krawędziach z pozaginanymi rogami. Wewnątrz ćwiczenia nie uzupełnione.

Czarniecka - Rodzik Zofia. Gramatyka języka polskiego - podręcznik dla gimnazjum.

Delikatnie pozaginane rogi okładek, wewnątrz tylnej ślad po taśmie klejącej. Wewnątrz testy i ćwiczenia w niewielkim stopniu uzupełnione długopisem (kilka stron).

Giełdzik, Hoppe, Pobłocki i inni. Testy - ćwiczenia dla gimnazjum: część matematyczno - przyrodnicza.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach. Testy i ćwiczenia wewnątrz książki nie uzupełnione.

Giełdzik, Hoppe, Słowik i inni. Testy - ćwiczenia dla uczniów klas III gimnazjum częśc matematyczno - przyrodnicza.

Stan dobry - jedynie na przedniej okładce słabo widoczne zarysowania. Testy i ćwiczenia wewnątrz książki nie uzupełnione.

Hoppe Liliana, Spychała Elżbieta. Obserwuję i rozumiem przyrodę! - zbiór ćwiczeń dla uczniów kla IV - VI szkoły podstawowej.

Na stronie tytułowej numer "284" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 5 podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. Testy i ćwiczenia wewnątrz książki nie uzupełnione.

Iwanicka Iwona, Dolna Halina. Testy z biologii - Zadania i ćwiczenia z biologii dla klas 1 - 3 gimnazjum.

Na przedniej okładce naklejka z podpisem poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Wewnątrz testy i ćwiczenia nie uzupełnione.

Jakimowicz Mariusz, Figura Izabela. Testy - ćwiczenia dla uczniów klasy I gimnazjum część humanistyczna, część matematyczno - przyrodnicza.

Stan dobry - jedynie na przedniej okładce słabo widoczne zarysowania. Testy i ćwiczenia wewnątrz książki nie uzupełnione.

Konkolewska Anna, Radzewicz - Bork Anna. Testy dla gimnazjalistów część humanistyczna.

Lekko pozaginane rogi okładek. Testy i ćwiczenia wewnątrz książki nie uzupełnione.

Kujawa Zofia. Potrafię obliczyć! Zbiór zadań dla uczniów klasy IV - VI szkoły podstawowej.

Delikatnie pozaginane rogi okładek. Wewnątrz książki pojedyncze wypełnienia wykonane ołówkiem.

Lesiak Lucyna, Lesiak Eward. Repetytorium gimnazjalisty - Matematyka. Zbiór zadań, przykłady rozwiązań, teoria.

Delikatnie pozaginane rogi okładek, na przedniej słabo widoczne i niewielki zarysowania. Wewnątrz testy i ćwiczenia nie uzupełnione.

Mazur, Leksy, Przygońska. Zestawy testów dla gimnazjalistów 3 - przedmioty humanistyczne.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach. Testy i zadania nie uzuzpełnione

Nowacka Teresa. Lektury gimnazjum 3 - Streszczenia, problematyka.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.