Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Kruczek Zygmunt, Sacha Stefan. Europa - geografia turystyczna.

Pozaginane rogi okładek. Na okładkach widoczne ślady po zagięciach. Wewnątrz książki podkreślenia tekstu wykonane żółtym i zielonym zakreślaczem (nielicznie ołówkiem). Górne rogi wszystkich kartek pozaginane. Kartki od 3 do 10 odklejone od grzbietu książki przy dolnej krawędzi (5 cm). Przybrudzone boki książki.

Kruczek Zygmunt, Walas Bartłomiej. Promocja i informacja turystyczna.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Kruczek Zygmunt. Kompendium pilota wycieczek.

Na przedniej okładce naklejka, rogi okładek pozaginane. Boki książki przybrudzone.

Kruczek Zygmunt. Kraje pozaeuropejskie - zarys geografii turystycznej.

Delikatnie pozaginane na rogi okładek. Przybrudzone boki książki.

Kruczek Zygmunt. Pilotaż wycieczek zagranicznych.

Rogi okładek pozaginane. Boki książki mocno przybrudzone. Tylna okładka wytarta przy dolnej krawędzi (1 cm).

Kruczek, Różycki, Turkiewicz. Obsługa Ruchu Turystycznego.

Na okładkach widoczne ślady po zagięciach. Okładki i boki książki lekko przybrudzone.

Krześniak Krzysztof. Podstawy rachunkowości - podręcznik dla szkół średnich do nauki zawodów: Technik agrobiznesu, Technik obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa.

Okładki pozaginane, poprzecierane na rogach. Przybrudzone boki książki, na boku książki maziaki wykonane czarnym długopisem, na stronie tytułowej podpisy wykonane również czarnym długopisem. Na większości kartek, w rogach zagięcia.

Kucharczyk Małgorzata, Mitura Elżbieta. Ekonomia i prawo w hotelarstwie.

Rogi okładek leciutko pozaginane, boki książki delikatnie przybrudzone. Wewnątrz ćwiczenia nie uzupełnione.

Meyer Beata i inni. Obsługa ruchu turystycznego.

Na okładkach ślady po zagięciach, lekko przetarte rogi okładek. Na stronie tytułowej podpis wykonany długopisem, przybrudzone boki książki.

Middleton Victor T. C. Marketing w turystyce.

Okładki lekko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Tylna okładka naddarta (ok. 2 cm) przy grzbiecie, przednia (0.5 cm) przy prawej krawędzi. Boki książki przybrudzone. Na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem.

Milewska Mariola, Stasiak Andrzej. Obsługa informatyczna + płyta CD.

Minimalnie wytarte rogi okładek. Na stronie tytułowej ślad po wymazanym ołówku.

Milewska Mariola, Stasiak Andrzej. Obsługa informatyczna w hotelarstwie + CD.

Delikatnie wytarte rogi okładek. Wewnątrz książka nie otwierana.

Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta. Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone, Na okładkach ślady po starych naklejakch z cenami. W środku kilka notatek wykonanych ołówkiem.

Mitura Elżbieta, Koniuszewska Elżbieta. Technik hotelarstwa: Organizacja pracy w hotelarstwie.

Lekko wytarte rogi i krawędzie okładek, na okładkach słabo widoczne zagięcia. Na tylnej okładce nieaktualna naklejka z ceną

Nesterowicz Mirosław. Prawo turystyczne.

Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Nowak Ewa. Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki.

Rogi przedniej okładki delikatnie pozaginane, boki książki leciutko przybrudzone.

Oparka Sylwia, Nowicka Teresa. Organizacja i technika pracy w hotelarstwie - skrypt praktycznej nauki zawodu.

Przeterte i pozaginane rogi okładek, przybrudzone boki książki. Kilka pierwszych kartek zagiętych w prawym, górnym rogu.

Oparka Sylwia, Nowicka Teresa. Technik hotelarstwa - organizacja pracy w hotelarstwie.

Poprzecierane krawędzie i rogi okładek. Na okładkach kilka śladów po zagięciach. Przybrudzone boki książki. Przebarwiona strona tytułowa.