Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Bielski Andrzej. Inżyniernia sanitarna i wodna - zastosowanie metod optymalizacyjnych w projektowaniu stref ochronnych ujęć wód powierzniowych.

Okładki lekko przetarte z pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Błaszczyk, Bartnowski, Dziembowski i inni. Wodociągi i kanalizacja - poradnik.

Okładki lekko wytarte, książka pęknięta pomiędzy przednią okładką a stroną tytułową. Boki książki mocno przybrudzone.

Chmielnicki Witold, Kołodziejczyk Leon. Automatyzacja i dynamika procesów w inżynierii sanitarnej.

Skrypt PWN dla studentów wyższych szkół technicznych.
Leciutko przybrudzone okładki, na tylnej cyfra "3" wykonana niebieskim długopisem. Na przedniej okładce słabo widoczne pionowe zagięcie. Na stronie tytułowej stara pieczątka pobiblioteczna, numer "37337" wykonany niebieskim długopisem. Na stronie 17 i 290 nieaktualna pieczątka pobiblioteczna.

Chudzicki Mariusz i inni. Wodociągi i kanalizacja - tom 3.

Okładki leciutko przybrudzone i przytarte. Przednia okładka oddzielona od grzbietu książki. Na 4 i ostatniej stronie pieczątki pobiblioteczne. Książka wykupiona od likwidowanej biblioteki zakładowej PKS w Dębicy. Przybrudzone boki książki i lekko pozaginane rogi okładek.

Chudzicki Mariusz. Wodociągi i kanalizacja - tom 3.

 

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Na okładkach zagięcia. Naddarty górny i dolny grzbiet okładek ( 1 cm).

 

Chudzicki Mariusz. Wodociągi i kanalizacja - tom 5.

 

Mocno przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach zagięcia. Dolny grzbiet okładek podklejony taśmą. Książka wewnątrz podklejona taśmą. Wewnątrz książki stare pieczątki i numery biblioteczne.

 

Chudzicki Mariusz. Wodociągi i kanalizacja 1.

Okładki przybrudzone, pozaginane i leciutko popisane. Górna i dolna krawędź grzbietu naddarte (po ok. 2 cm). Wewnątrz tylnej okładki i na kilku ostatnich kartkach niewielkie brązowe przebarwienie. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek pozaginane.

Chybowski Bohdan. Instalacje ciepłej wody użytkowej.

Okładki przetarte przy krawędziach i na rogach, grzbiet podklejony przeźroczystą taśmą klejącą. Na pierwszej stronie pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

Chłudow A. W. Zaopatrzenie w ciepłą wodę.

Okładki lekko przetarte na rogach i krawędziach, boki książki przybrudzone.

Czetwertyński Edward. Hydrologia.

Okładki przebarwione i mocno przetarte. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem i zielonym pisakiem.

Ferencowicz Jan. Wentylacja i klimatyzacja.

Delikatnie przetarte okładki na rogach i grzbiecie. Boki książki przybrudzone.

Gabryszewski Tadeusz. Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

Okładki przybrudzone i poprzecierane na krawędziach i rogach. Przybrudzone boki książki, na stronie przedtytułowej pieczątka ex libris podpis wykonany długopisem i notatki wykonane ołówkiem. Książka pęknięta u dołu pomiędzy stronami 272 a 273.

Gańczarczyk Jerzy. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego.

Okładki delikatnie przybrudzone i mocno przetarte przy krawędziach i na grzbiecie. Na pierwszej i przedostatniej stronie stara pieczątka i numer "241" wykonany niebieskim długopisem. Wewnątrz książki kilka parafek poprzedniego właściciela wykonanych niebieskim długopisem.

Hawle - katalog wodny.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, boki książki leciutko przybrudzone.

Heidrich, Roman, Tabernacki. Wodociągi i kanalizacja.

Przetarte rogi i krawędzie okładek, przybrudzone boki książki.

Imhoff Karl i Klaus R. Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków - poradnik.

Rogi okładek minimalnie przetarte, na tylnej okładce stara naklejka z ceną, boki książki przybrudzone.

Kielski Paweł. Rury stalowe w instalacjach sanitarnych.

Okładki przybrudzone, przetarte, na tylnej naklejka z numerem "2064". Końce grzbietu ponaddzierane po ok. 1 cm. Na pierwszej stronie numer "92403" wykonany niebieskim długopisem, na stronie tytułowej pieczątka pobibliteczna, skreślenie, kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem oraz na stronie 13, 19 i 63, 264 pieczątka pobiblioteczna.

Kwiatkowski, Cholewa, Chmielnicki i inni. Nowa Technika w Inżynierni Sanitarnej tom 10: Ogrzewanie i wentylacja.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, widoczne ślady po oderwanej taśmie klejącej. Przednia naderwana u góry przy grzbiecie (ok. 2 cm.), na tylnej naklejka pobiblioteczna. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "88171" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 17 i ostatniej pieczątka pobiblioteczna. Książka podklejona przeźroczystą taśmą klejącą pomiędzy stronami 184/185.

Luciński Aleksander. Hydraulika.

Delikatnie przybrudzone i przetarte okładki (przy krawędziach i na rogach).

Machalski Andrzej. Wodociągi i kanalizacja - tom 13.

 

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Wewnątrz książki stare pieczątki biblioteczne oraz przebarwienia.