Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Alexander Martin. Ekologia mikroorganizmów.

Okładki przybrudzone i przetarte głownie przy krawędziach. Na okładkach widocze ślady zagięć. Boki książki przebarwione (żółte plamy). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany zielonym długopisem.

Andrewes C. H. Biblioteka Problemów tom 166: Historia naturalna wirusów

Lekko przybrudzona obwoluta, poprzecierana na krawędziach, naderwana na obydwu końcach grzbietu. Lekko przybrudzone boki książki.

Bielańska - Osuchowska Zofia, Kawiak Jerzy. Struktura funkcjonalna komórek i tkanek.

Okładki poprzecierane - najmocniej na krawędziach, pozaginane na rogach. Grzbiet książki wytarty i lekko przybrudzony. U góry strony tytułowej inicjały napisane długopisem. Przybrudzone boki książki.

Bryła Jadwiga. Regulacja metabolizmu komórki.

Okładki delikatnie wytarte na krawędziach i lekko pozaginane na rogach. Grzbiet w dolnej części naddarty (3,5cm) i z ubytkiem. Przybrudzone boki książki. Kartki lekko pofalowane przy dolnej krawędzi - ślad po zamoczeniu.

Błaszczyk Mieczysław K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska.

Rogi okładek i kilku kartek delikatnie pozaginane.

Ciemochowska, Jerzmanowski, Węgleński. Molekularne podstawy życia - materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Okładki delikatnie przybrudzone, mocno wytarte i pozaginane w wielu miejscach. Grzbiet sklejony z okładkami bezbarwną taśmą. U góry tylnej okładki stara naklejka. Książka mocno pęknięta między stronami 208/209 i 126/127. Przybrudzone boki książki.

Ciemochowska, Jerzmanowski, Węgleński. Molekularne podstawy życia - materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Okładki przybrudzone - miejscami poplamione, wytarte i pozaginane na rogach. Na przedniej okładce ślady po zalaniu. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Clark William R. Płeć i śmierć.

Seria Plus Minus Nieskończoność.
Książka w dobrym stanie.

Cybis Jan, Jerzmanowski Andrzej, Staroń Krzysztof. Z biologią za pan brat - Podstawy biologii molekularnej

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach i na rogach. Lekko przybrudzony górny bok książki.

Cybis, Jerzmanowski, Staroń. Z biologią za pan brat. Podstawy biologii molekularnej.

Okładki mocno przetarte i przybrudzone. Na obydwu końcach grzbietu naddarcia (na górze 3 cm, na dole 1 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

de Kruif Paweł. Łowcy mikrobów.

Obwoluta wytarta, mocno ponaddzierana na rogach i krawędziach, z drobnymi ubytkami (do 0,5 cm). Większe przedarcie obwoluty z przodu przy górnym łączeniu z grzbietem - około 5 cm. Przybrudzony górny bok książki.

de Kruif Paweł. Łowcy mikrobów.

Brak obwoluty. Okładki przetarte głównie na grzbiecie książki. Na stronie przedtytułowej dedykacja dla poprzedniego właściciela książki wykonana czarnym długopisem. Na kilku pierwszych stronach stare pieczątki z lwem i numery dopisane piórem.

Ebert James D. Biologia rozwoju.

Okładki lekko przybrudzone, mocno wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach (najwięcej u dołu tylnej). Naddarte obydwa końce grzbietu (1,5 cm i 3 cm) na łączeniach z okładkami. Na pierwszej kartce żółte przebarwienia. Przybrudzone boki książki.

Ebert James D. Biologia rozwoju.

Okładki lekko poprzecierane. Grzbiet delikatnie "pomięty". Żółte plamki - przebarwienia na pierwszej i ostatniej kartce oraz na bokach książki.

 

Giese Arthur C. Fizjologia komórki.

Brak obwoluty. Płócienne okładki przetarte, przybrudzone i miejscami delikatnie przebarwione. Wewnątrz książka rozłamana na stronach 754-755 i 766-767. Lekko przybrudzone boki książki.

 

Jasiński Andrzej, Kilarski Wincenty. Ultrastruktura komórki.

Brak obwoluty. Miejscami delikatnie przyubrudzone okładki oraz boki książki.

 

Jasiński Andrzej, Kilarski Wincenty. Ultrastruktura komórki.

Obwoluta wytarta, ponaddzierana na rogach i najmocniej przy dolnej krawędzi. Przednia okładka wraz z dwoma pierwszymi kartkami oddzielona wzdłuż grzbietu (pęknięcie) od reszty książki.

Kawiak, Osuchowska, Jakóbisiak. Ultrastruktura i funkcja komórki tom 5: Wybrane zagadnienia z immunologii nowotworów.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie wytarte na krawędziach i miejscami pozaginane. Na tylnej okładce w prawym górnym rogu naklejona stara cena książki.

Kawiak, Osuchowska, Przełęcka. Ultrastruktura i funkcja komórki tom 2.

Okładki przybrudzone, lekko wytarte na krawędziach i delikatnie pozaginane na rogach. U góry tylnej okładki liczba "400" napisana niebieskim długopisem.