Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Alberts Bruce, Bray Dennis, Hopkin Karen i inni. Podstawy biologii komórki 1 - 2.

Okładki lekko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książek leciutko przybrudzone, w tomi II na prawym boku przebarwienie. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek w obu tomach leciutko pozaginane. Na stronie 397 tekst podkreślony markerem.

Andrewes C. H. Biblioteka Problemów tom 166: Historia naturalna wirusów

Lekko przybrudzona obwoluta, poprzecierana na krawędziach, naderwana na obydwu końcach grzbietu. Lekko przybrudzone boki książki.

Aurich Harald. Laboratorium życia.

Obwoluta lekko przybrudzona i wytarta, mocno ponaddzierana (z drobnymi ubytkami) na rogach i krawędziach - do 2 cm. Lekko przybrudzone boki książki.

Bielańska - Osuchowska Zofia, Kawiak Jerzy. Struktura funkcjonalna komórek i tkanek.

Okładki poprzecierane - najmocniej na krawędziach, pozaginane na rogach. Grzbiet książki wytarty i lekko przybrudzony. U góry strony tytułowej inicjały napisane długopisem. Przybrudzone boki książki.

Bryła Jadwiga. Regulacja metabolizmu komórki.

Okładki delikatnie wytarte na krawędziach i lekko pozaginane na rogach. Grzbiet w dolnej części naddarty (3,5cm) i z ubytkiem. Przybrudzone boki książki. Kartki lekko pofalowane przy dolnej krawędzi - ślad po zamoczeniu.

Błaszczyk Mieczysław K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska.

Rogi okładek i kilku kartek delikatnie pozaginane.

Ciemochowska, Jerzmanowski, Węgleński. Molekularne podstawy życia - materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Okładki delikatnie przybrudzone, mocno wytarte i pozaginane w wielu miejscach. Grzbiet sklejony z okładkami bezbarwną taśmą. U góry tylnej okładki stara naklejka. Książka mocno pęknięta między stronami 208/209 i 126/127. Przybrudzone boki książki.

Ciemochowska, Jerzmanowski, Węgleński. Molekularne podstawy życia - materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Okładki przybrudzone - miejscami poplamione, wytarte i pozaginane na rogach. Na przedniej okładce ślady po zalaniu. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Clark William R. Płeć i śmierć.

Seria Plus Minus Nieskończoność.
Książka w dobrym stanie.

Cybis Jan, Jerzmanowski Andrzej, Staroń Krzysztof. Z biologią za pan brat - Podstawy biologii molekularnej

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach i na rogach. Lekko przybrudzony górny bok książki.

de Kruif Paweł. Łowcy mikrobów.

Obwoluta wytarta, mocno ponaddzierana na rogach i krawędziach, z drobnymi ubytkami (do 0,5 cm). Większe przedarcie obwoluty z przodu przy górnym łączeniu z grzbietem - około 5 cm. Przybrudzony górny bok książki.

Dubos Rene. Pasteur a nauka współczesna.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte, głównie na krawędziach i rogach. Na tylnej okładce i jej wewnętrznej stronie stare pieczątki "Loteria książkowa". Dolny róg przedniej okładki zagięty.

Ebert James D. Biologia rozwoju.

Okładki lekko przybrudzone, mocno wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach (najwięcej u dołu tylnej). Naddarte obydwa końce grzbietu (1,5 cm i 3 cm) na łączeniach z okładkami. Na pierwszej kartce żółte przebarwienia. Przybrudzone boki książki.

Ebert James D. Biologia rozwoju.

Okładki lekko poprzecierane. Grzbiet delikatnie "pomięty". Żółte plamki - przebarwienia na pierwszej i ostatniej kartce oraz na bokach książki.

 

Giese Arthur C. Fizjologia komórki.

Brak obwoluty. Płócienne okładki przetarte, przybrudzone i miejscami delikatnie przebarwione. Wewnątrz książka rozłamana na stronach 754-755 i 766-767. Lekko przybrudzone boki książki.

 

Jasiński Andrzej, Kilarski Wincenty. Ultrastruktura komórki.

Brak obwoluty. Miejscami delikatnie przyubrudzone okładki oraz boki książki.

 

Jasiński Andrzej, Kilarski Wincenty. Ultrastruktura komórki.

Obwoluta wytarta, ponaddzierana na rogach i najmocniej przy dolnej krawędzi. Przednia okładka wraz z dwoma pierwszymi kartkami oddzielona wzdłuż grzbietu (pęknięcie) od reszty książki.

Kawiak, Osuchowska, Jakóbisiak. Ultrastruktura i funkcja komórki tom 5: Wybrane zagadnienia z immunologii nowotworów.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie wytarte na krawędziach i miejscami pozaginane. Na tylnej okładce w prawym górnym rogu naklejona stara cena książki.

Kawiak, Osuchowska, Przełęcka. Ultrastruktura i funkcja komórki tom 2.

Okładki przybrudzone, lekko wytarte na krawędziach i delikatnie pozaginane na rogach. U góry tylnej okładki liczba "400" napisana niebieskim długopisem.