Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Colinvaux Paul. Biblioteka Problemów, tom 282: Dlaczego tak mało jest wielkich drapieżników.

Okładki delikatnie przybrudzone, wytarte przy krawędziach i lekko pozaginane w kilku miejscach. Minimalnie przybrudzone boki książki.

 

Czarnowski Maciej S. Zarys ekologii roślin lądowych.

Brak obwoluty. Na płóciennych okładkach ślady po zalaniu wokół krawędzi, podobne zniszczenie na grzbiecie. Książka rozłamana wzdłuż grzbietu między ostatnią a przedostatnią kartką. Lekko przybrudzone boki książki. Pozaginane rogi okładek.

Dorst Jean. Zanim zginie przyroda.

Przebarwiona obwoluta z naddarciami przy krawędziach i na rogach (maksymalnie do 2 cm). Przybrudzone boki książki - głównie górny.

Droscher Vitus B. Cena miłości.

Przybrudzona i przetarta obwoluta z kilkoma naddarciami przy krawędziach (do 2 cm). Przybrudzone boki książki - głównie górny. Książka rozłamana (bez pęknięcia) między 16 a 17 stroną.

Droscher Vitus B. Rodzinne gniazdo - jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne.

Obwoluta lekko przybrudzona, wytarta na krawędziach i z drobnymi naddarciami na obydwu końcach grzbietu. Na stronie tytułowej podpis imienny wykonany długopisem. Lekko przybrudzone boki książki.

Dubos Rene. Biblioteka Myśli Współczesnej: Pochwała różnorodności.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Brązowa plama w dolnym rogu przedniej okładki Książka w kilku miejscach rozłamana.

Duvigneaud Paul. Biosfera jako środowisko człowieka.

Obwoluta wytarta i ponaddzierana przy krawędziach. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela. Przybrudzone boki książki - głównie górny.

Eibl - Eibesfeldt Irenaus. Galapagos - Arka Noego pośród Pacyfiku.

Okładki poprzecierane na krawędziach i rogach. Wytarte obydwa końce grzbietu książki. Do strony tytułowej doklejona taśmą kartka z dedykacją

Frejlak Sylwester, Wernerowa Jadwiga. 500 zagadek o ochronie środowiska człowieka.

Okładki lekko przybrudzone (głównie tylna) i poprzecierane.

Gąsienica-Byrcyn Wojciech. Kozica żywy symbol Tatr

Okładki lekko przybrudzone, wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach.

Gucwiński Antoni, Strojny Władysław. Znajomi z zoo.

Brak grzbietu - miejsca łączenia z okładkami postrzępione. Okładki miejscami delikatnie przybrudzone i poprzecierane na krawędziach oraz mocniej na rogach.

Gumińska Maria, Delorme Andrzej. Klęska ekologiczna Krakowa.

Okładka lekko wytarta i przybrudzona, pozaginana na rogach. Przybrudzone boki książki.

Homoki - Nagy Istvan. Tajemnice lasów, gór i szuwarów.

Obwoluta bardzo zniszczona - ponadzierana i z ubytkami w wielu miejscach. Delikatnie przybrudzone płócienne okładki, mocniej przybrudzony górny bok książki.

Izdebski Krystyn, Grądziel Tadeusz. Przyroda Polska: Roztocze.

Okładki lekko przybrudzone, poprzecierane - głównie na krawędziach i z niewielkimi zagięciami na rogach. Grzbiet książki lekko przybrudzony, naddarty na obydwu końcach około 1 cm.

Jarosz Stefan. Krajobrazy Polski i ich pierwotnne fragmenty.

Tekturowa osłona Albumu jest miejscami ponaddzierana i przybrudzona. Obwoluta książki ponaddzierana na rogach oraz w kilku miejscach przy krawędziach i na grzbiecie. 

Knaflewska Jadwiga, Siemionowicz Michał. Encyklopedia Polska 2000 - Przyroda.

Dolna krawędź kartek minimalnie pofalowana - delikatny ślad po zamoczeniu.

Konieczny Krystyna, Korus Irena. Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska tom 1.

Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Okładki i boki książki minimalnie przybrudzone.

Larousse - Ziemia, rośliny, zwierzęta.

Okładki delikatnie przybrudzone. Wewnątrz tylnej okładki przy górnej krawędzi stara cena napisana długopisem.

Maciejewski Stefan. Saga o ginących i uratowanych.

Okładki wytarte na krawędziach i rogach, miejscami pozaginane. Lekko wytarty grzbiet książki.