Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Sang Joel. Paripidi vastu - karva - kirjatoid aastaist 1976 - 1986.

Książka w języku estońskim.

Okładki przybrudzone i przetarte na krawędziach i rogach.

Bringsvaerd Tor Age. Pinocchio paberid.

Książka w języku estońskim.

Okładki przetarte z pozaginanymi rogami. Na tylnej widoczne zadrapanie.

Szczeniowski Szczepan. Fizyka doświadczalna część V - Fizyka atomu.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Hoffmann Klaus. Sztuczne złoto.

Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta przy krawędziach.

Wróblewski A. K., Zakrzewski J. A. Wstęp do fizyki tom 1.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana w kilku miejscach (do 4 cm) z niewielkimi ubytkami przy górnej krawędzi. Książka rozłamana pomiędzy stronami 750/751.

Kaczkowski Zbigniew. Materiały piezomagnetyczne i ich zastosowania. Nakład 500 egz.

Materiały IV Wiosennej Szkoły Instytutu Fizyki PAN Nowe Materiały Magnetyczne na temat "Materiały piezomagnetyczne i ich zastosowania" Kołobrzeg, 14-24 kwietnia 1977.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami. Na przedniej okładce pieczątka "X". Boki książki delikatnie przybrudzone. Na kilku stronach stare, poprzekreślane pieczątki pobiblioteczne.

Turska Irena. Przewodnik baletowy.

Brak obwoluty. Grzbiet poplamiony w dwóch miejscach. Górny bok książki delikatnie przybrudzony. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3. Na stronie 4 pieczątka "egzemplarz bezpłatny".

Hawryszczuk Sławomir. Religia rocka - ciemna strona muzyki rockowej.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek i pozaginane rogi. Boki książki lekko przybrudzone. Wewnątrz książki podkreślenia i notatki wykonane ołówkiem.

Kydryński Lucjan. Przewodnik operetkowy - wodewil, operetka, mucical.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki mocno przybrudzone.

Bronowicz Teresa. Koncerty Brahmsa.

Seria: Biblioteczka Słuchacza Koncertowego seria symfoniczna tom 14. Delikatnie przetarte okładki (głównie przy krawędziach i na grzbiecie).

Czekaj Kazimierz, Golańska Stefania. Kalendarz Chopinowski 1960.

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach i na grzbiecie, na przedniej u góry przy grzbiecie brakujący fragment ok. 1,5 cm. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Norwid Cyprian. O Szopenie.

Książka w języku polskim i francuskim.

Okładki przybrudzone.

Bryk Aleksander, Bryk - Kaliszuk Jadwiga. Karol Namysłowski i jego orkiestra.

Delikatnie przetarte okładki (przy krawędziach i na grzbiecie) z lekko pozaginanymi rogami.

Ławrowska Romualda. Muzyka i ruch.

Delikatnie przetarte okładki z pozaginanymi rogami, na tylnej stara naklejka z ceną.

Laskowski Tadeusz, Popławski Julian. Księżna Cyrkówka - operetka w trzech aktach z muzyką Emmericha Kalmana.

Okładki przetarte (głównie przy krawędziach) z lekko pozaginanymi rogami. Przednia okładka oddzielona od grzbietu książki - grzbiet podklejony przezroczystą taśmą klejącą. 

Chomińki, Lissa, Dziębowska, Feicht i inni. Historia muzyki powszechnej tom II - barok, klasycyzm.

Brak obwoluty. Okładki i część kartek (na początku książki) mocno poplamione w wyniku zalania. Lekko przybrudzone boki książki. Wewnątrz książki na kilku stronach podkreślenia wykonane ołówkiem.

Kaczmarek Franciszek. II pracownia fizyczna.

Okładki delikatnie przetarte z pozaginanymi rogami.