Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Spionek Halina. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne.

Brak obwoluty. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. Rogi kilku kartek pozaginane.

Długosz Janina. Imprezy i uroczystości w procesie dydaktyczno - wychowawczym klas początkowych.

Okładki przetarte z pozaginanymi rogami, na tylnej napisana niebieskim długopisem stara cena "50 000". Górna krawędź grzbietu naddarta (0.5 cm). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Skrobiszewska, Krzyżanowski, Cieślikowski, Prorok i inni. Baśń i dziecko.

Obwoluta przebarwiona i przetarta z przodu oderwany fragment 1 cm x 1.5 cm.

Płaza Stanisław. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 31 Rokosz Lubomirskiego.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 31.

Na przedniej okładce ukośne zagięcie.

Wyczański Andrzej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 20 Dogonić Europę.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II-20.

Delikatnie przybrudzone okładki.

Buszko Józef. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 56 Galicja 1859 - 1914 Polski Piemont?

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt II - 56.

Delikatnie przybrudzone okładki.

Tych Feliks. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt III - 54 Rok 1905.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt III-54.

Delikatnie przybrudzone okładki.

Spiegel Natan. Złoty środek - rozmowy i wspomnienia.

Obwoluta przybrudzona, poprzecierana, ze śladem po zamoczeniu. Lekko przybrudzone boki książki.

Baran Józef. Śnił mi się Artur Sandauer - rozmowy i wspomnienia.

Obwoluta poprzecierana, lekko przybrudzona z widocznym śladem po zalaniu. Drobne naddarcie u góry przedniej jej części oraz na obydwu końcach grzbietu (1 cm). U dołu tylnej części obwoluty naklejka z nieaktualną ceną.

Mahmoody Betty. Tylko razem z córką.

Poprzecierane rogi okładek oraz obydwa końce grzbietu. U dołu tylnej okładki naklejka.

Hendron Ronald. Karabinowa pułapka.

Delikatnie wytarte krawędzie grzbietu, górny róg tylnej okładki zagięty. Lekko przybrudzone boki książki.