Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Donoso Jose. Moja osobista historia boomu.

Przybrudzone i przetarte okładki.

Kałużyński Stanisław. Tradycje i legendy ludów tureckich.

Okładki mocno przetarte, szczególnie na krawędziach, rogach i grzbiecie.

Borawski Piotr, Dubiński Aleksander. Tatarzy polscy - dzieje, obrzędy, legendy, tradycje.

Okładki przetarte, szczególnie na rogach, krawędziach i grzbiecie.

Kolbuszewski Jacek. Krajobraz i kultura - Sudety w literaturze i kulturze polskiej.

Okładki przybrudzone, przetarte, tylna załamana z góry na dół, grzbiet przebarwiony. Górny bok książki przybrudzony. Na stronach 1 - 16 u dołu przy grzbiecie widoczne ślady zalania.

Więckowski Tadeusz. Ginące piękno - artystyczne rękodzieło ludowe w Polsce.

Obwoluta przybrudzona, przetarta na rogach, krawędziach i grzbiecie, w kilku miejscach przy krawędziach ponaddzierana (do 1 cm).

Skrok Zdzisław. Wyjście z kamiennego świata.

Okładki przetarte, rogi przedniej pozaginane. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na stronie tytułowej notatka wykonana niebieskim długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 74/75. Ostatnia karta - ze spisem treści - oddzielona od grzbietu.

Kolberg Oskar. Dzieła wszystkie tom 43: Śląsk.

Obwoluta przybrudzona, lekko przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach przy krawędziach, na rogach i grzbiecie (do 1 cm).

Malinowski Bronisław. Argonauci Zachodniego Pacyfiku - relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei.

Obwoluta dość mocno przybrudzona. Boki książki przybrudzone. Książka lekko rozłamana pomiędzy pierwszą kartką a stroną tytułową. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Armatys Joanna, Węc Grażyna. Przepisy kulinarne mojej babci, mojej mamy i moje - część II.

Okładki wytarte na rogach i krawędziach. Rogi okładek lekko pozaginane. Na tylnej okładce w prawym górnym rogu ślad po naklejce. Boki książki minimalnie przybrudzone.

Orzeszkowa Eliza. Nad Niemnem.

Okładki przetarte i pogięte, boki książki przybrudzone.

Koktajle.

Stan dobry.

Wilson Anne. Słodkie i pikantne placki.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Na stronie tytułowej, w dolnym rogu plama.

Laver Mary, Smith Margaret. Kuchnia dla artretyków.

Okładki minimalnie miejscami przybrudzone, delikatnie poprzecierane na rogach.

Sordylowa Barbara. "Literatura Polska" Gabriela Korbuta - z dziejów polskiej bibliografii literackiej.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jakielońskiego CCLXXIV. Prace Historycznoliterackie, zeszyt 22.

Okładki przybrudzone, przetarte, głównie przy krawędziach z pozaginanymi rogami, wewnątrz przedniej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Boki książki nierówno przycięte introligatorsko.