Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Moinot Pierre. Piasek żyje.

Okładki pozaginane, przetarte przy krawędziach, przybrudzone wraz z bokami. Grzbiet przetarty, naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm).

Magnuszewski Józef. Tropami folkloru i literatury - studia slawistyczne.

Brak obwoluty. Na tylnej okładce cyfra "9371" wykonana niebieskim długopisem, po wewnętrznych stronach ślady po taśmie klejącej. Na stronie tytułowej stare, wycofane pieczątki pobiblioteczne, kilka cyfr wykonanych długopisem, skreślenie pieczątek wykonane zielonym mazakiem. Na stronie 21 i 336 pieczątka pobiblioteczna.

Tournier Michel. Kacper, Melchior i Baltazar.

Okładki przetarte i przybrudzone. Przybrudzone boki książki.

Cendrars Blaise. Rażony gromen.

Brak obwoluty. Okładki, grzbiet i boki przybrudzone. Na przedniej okładce przy górnej krawędzi i górnym boku ślad po zalaniu. Grzbiet przebarwiony. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem w prawym, górnym rogu.

Zevaco Michel. Jan bez trwogi.

Okładki lekko przetarte przy krawędziach, zarysowane, tylna przybrudzona. Rogi okładek pozaginane. Na stronie przedtytułowej numer "113"  wykonany długopisem. Na stronie tytułowej stara pieczątka i cena wykonana długopisem. Boki lekko przybrudzone.

Friedrich Hugo. Struktura nowoczesnej liryki - od połowy XIX do połowy XX wieku.

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach, na rogach i grzbiecie.

Cherles - Roux Edmonde. Zapomnieć Palermo.

Okładki pozaginane, przetarte przy krawędziach, przybrudzone, oddzielone od grzbietu. Grzbiet przetarty, naddarty przy dolnej krawędzi (6 cm), górnej (1 cm).

Sue Eugenjusz. Siedem grzechów głównych tom 5.

Okładki i boki książki przybrudzone. Po wewnętrznych stronach okładek żółte przebarwienia. Strona 315 naddarta przy dolnej krawędzi (1,5 cm), oderwany kawałek strony 293 (1,5 cm).

Głowiński Michał. Seria: Biblioteka Analiz Literackich: Wiersze Bolesława Leśmiana - interpretacje.

Biblioteka Analiz Literackich nr 36.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami.

Kulczycka - Saloni Janina. Faraon Bolesława Prusa.

Biblioteka Analiz Literackich nr 21.

Okładki przybrudzone ze śladami zagięć w rogach, na przedniej numer "22" wykonany niebieskim długopisem.

Mysłakowski Zygmunt. O kulturze współżycia.

Obwoluta przybrudzona, przetarta na rogach i krawędziach. Obwoluta ponaddzierana w rogach (do 0.5 cm) Górny bok książki przybrudzony.

Niziurski Edmund. Sposób na Alcybiadesa.

Okładki i grzbiet poprzecierane, zwłaszcza na krawędziach. Niewielkie zagięcia na rogach okładek. Wewnątrz książki, kartki lekko przybrudzone z widocznymi śladami po zalaniu przy prawej krawędzi. 

Dybowski Marcin. Szkic o globalizmie - rewolucji psychopedagogicznej i technikach manipulacji.

Okładki przetarte na krawędziach, na tylnej naklejona stara cena. Zagięty prawy, górny róg przedniej okładki. Na prawym boku książki brązowa plama.

Deary Terry. Ci wredni Rzymianie (w Brytanii).

Wytarte krawędzie, rogi okładek pozaginane.

Petry Mroczkowska Joanna. Amerykańska wojna kultur.

 Okładki i boki książki przybrudzone. Okładki lekko przetarte, delikatnie pozaginane rogi okładek.

Studencki Jerzy. Plon poetycki kilkudziesięciu dni i kilku nocy - 81 wierszy. Dedykacja autora.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone, rogi okładek leciutko pozaginane. Na pierwszej stronie dedykacja autora.

Ratuszyńska Irena. Mój ty kraju znienawidzony.

Okładki delikatnie przybrudzone, rogi okładek i dolne rogi kartek pozaginane. Na tylnej okładce naklejona stara cena.

Lipska Ewa. Utwory wybrane.

Tylna okładka delikatnie przybrudzona. Rogi okładek minimalnie pozaginane. 

Koc Barbara. Lord Jim Josepha Conrada.

Biblioteka Analiz Literackich nr 33.

Leciutko przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie.