Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Lewandowski Adam. Kolędy - w najłatwiejszym układzie na fortepian.

Opracował Adam Lewandowski.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami.

Janowska, Kubalska, Mazurkiewicz, Tomasik. Tańce regionalne.

Skrypt Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, wyd. skryptowe nr 7.  Nakład 1000 egz.

Okładki przybrudzone, poplamione, przetarte przy krawędziach i na końcach grzbietu z widocznymi śladami po zagięciach. Boki książki przybrudzone.

Wójcicki Józef. Tysiąc lat Polski nad Bałtykiem.

Okładki przetarte, pogięte i przybrudzone, przy przedniej okładce wewnątrz przy grzbiecie lekkie naddarcie. Brak ostatniej kartki, przybrudzone boki książki.

Wroński Tadeusz. Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie - Bractwo Kurkowe - zarys dziejów po drugiej wojnie światowej.

Okładki przetarte i pogięte. Na trzech pierwszych stronach podkreślenia zielonym i niebieskim długopisem, na ostatniej pieczątka "bonifikata 80%". Lekko przybrudzone boki książki

Zmudziński, Rucińska, Bilek, Leśniak i inni. Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej - historia działań sanitarnych i przeciwepidemicznych w Krakowie i Małopolsce.

Ubytek w dolnej części przedniej okładki i grzbietu (do 2 cm). Książka ze śladem po zamoczeniu przy górnej krawędzi ( lekkie przebarwienie i pofalowanie), delikanie przybrudzone boki.

Tyszkowa Maria. Aktywność i działalność dzieci i młodzieży.

Okładki przybrudzone, przetarte na rogach. Na tylnej okładce dwa zagięcia z góry na dół. Grzbiet przebarwiony, naddarty przy górnej krawędzi (1 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 128-129 oraz 254-255. Wszystkie kartki przy dolnej krawędzi pofalowane po zalaniu.

Brogger Suzanne. Kot z jadeitu.

Literatura duńska.

Zagięte kilkanaście początkowych kartek w prawym, górnym rogu.

Rudziński Witold. Stanisław Moniuszko w Warszawie, Stanisław Moniuszko w Wilnie tom 1 - 2.

Tom I - Stanisław Moniuszko w Warszawie; tom II - Stanisław Moniuszko w Wilnie.
Obwoluty poplamione, przetarte przy krawędziach i na końcach grzbietu. W tomie 2 u góry na przedniej obwolucie i na grzbiecie naklejona taśma klejąca. Boki książek lekko poplamione (mocniej w tomie I).

Francuz Władysława Maria. Dydaktyka przedmiotów zawodowych - przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w wyższych uczelniach technicznych.

Nakład 383 egzemplarze!

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach, krawędzie i końce grzbietu lekko przetarte.

Ostrowska Urszula. Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane na rogach - zagięte również kilkanaście pierwszych kartek w prawym, górnym rogu. Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Gueneau Monique. Zawód: rodzice.

Obwoluta przetarta i pozaginana przy krawędziach, górna krawędź grzbietu naddarta (1 cm). W lewym, górnym rogu przedniej obwoluty numer "3080F" wykonany niebieskim długopisem. Wewnątrz książki stara pieczątka pobiblioteczna z numerem. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Szuman Stefan. O uwadze.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane (głównie na rogach i krawędziach).

Szewczuk Włodzimierz. Trudności myślenia i rozwijanie zdolności uczniów.

Książka oprawiona w przezroczystą okładkę przyklejoną bezbarwną taśmą do wewnętrznych stron obu okładek. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobilbiotecznych, na stronie 2 i tylnej okładce naklejka.

Kupisiewicz Czesław. Podstawy dydaktyki ogólnej.

Obwoluta przybrudzona, pozaginana i przetarta na krawędziach i rogach. Boki książki przybrudzone.

Suchodolski Bogdan. Zarys pedagogiki - tom 2.

Obwoluta przybrudzona, mocno przetarta, ponaddzierana i pozaginana na rogach i krawędziach. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych, dolny róg strony tytułowej zagięty. Na 1 stronie przy górnej krawędzi cyfry "71" i  "9199" wykonane długopisem. Boki książki przybrudzone.