Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Goethe Johann Wolfgang. Prometheus. Poemat w języku niemieckim, wewnątrz wydruk oryginału - rękopisu.

Okładki lekko przetarte na krawędziach - odkleja się foliowa obwoluta ochronna zgrzana z okładkami.

Głowiński, Leśmian, Staff, Ostrowska, Zegadłowicz, Iłłakowczówna... Poezja polska okresu międzywojennego - Antologia. Biblioteka Narodowa seria I nr 253.

Wybór i wstęp Michał Głowiński i Janusz Sławiński. Przypisy opracował Janusz Stradecki.

Obwoluty i boki książki przybrudzone.

Lenin W. I. Poezja, pieśń, proza - materiały repertuarowe w wyborze Stefana Klonowskiego.

Obwoluta przybrudzona i przetarta. Z tyłu na obwolucie i na tylnej okładce pieczątka loterii książkowej. Przednia okładka skośnie zagięta. Boki książki przybrudzone. Część grzbietu oddzielona od książki.

Porębowicz Edward. Pieśni ludowe celtyckie, germańskie i romańskie. Ilustrował Jan Marcin Szancer.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte na krawędziach. Na grzbiecie, przy dolnej krawędzi 2 cm ciemna plama. Boki książki również przybrudzone.

Dante Alighieri. Boska komedia.

Na okładkach, bokach książki i kartkach widoczne ślady zalania.

Puszkin Aleksander. Poezje.

Okładki i górny bok książki delikatnie przybrudzone.

Kochanowski Jan. Fraszki.

Ilustrował Andrzej Czeczot.

Obwoluta przybrudzona, przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1.5 cm). Dolny róg przedniej okładki zagięty. Boki książki przybrudzone.

Kochanowski Jan. Treny - Biblioteka Narodowa Seria I Nr 1.

Opracował Janusz Pelc.

Górny bok książki delikatnie przybrudzony.

Kochanowski Jan. Treny - Kochanowski Jan. Treny - Biblioteka Narodowa Seria I Nr 1.

Opracował i wstępem poprzecdził Tadeusz Sinko.

Okładki poplamione, pozaginane i ponaddzierane w kilku miejscach (do 1.5 cm). Na części kartek widoczne ślady zalania. Kartki nierówno rozcięte introligatorsko, część u góry w ogóle nie rozciętych.

Staff Leopold. Wybór poezji - Biblioteka Narodowa Seria I Nr 1.

Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Mieczysław Jastrun. Przypisy Maria Bojarska.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane. Boki książki również przybrudzone. Strony 1 - 36 (trzymające się razem) oddzielone od grzbietu.

Homer. Odyseja.

Okładki przybrudzone, pozaginane i przetarte, oddzielone od książki. Górny bok książki delikatnie przybrudzony. Książka rozłamana pomiędzy stronami 160/161.

Haas Raymond - Michel. W zaklętym kręgu - wspomnienia alkoholików leczonych w podparyskim ośrodku zdrowia.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie wytarte na krawędziach i z niewielkimi zagięciami na rogach.

Beauvoir Simone. Kobieta zawiedziona.

Seria KIK. Okładki lekko przybrudzone.

Pilhes Rene - Victor. Bazyliszek.

Obwoluta lekko przybrudzona, wytarta na krawędziach i z niewielkimi zagięciami na rogach. Lekko przybrudzone boki ksiażki.

Jacq Christian. Mozart tom 1 - Wielki Czarodziej, Syn Światła.

Rogi okładek lekko wytarte i ze śladami po zagięciach. Boki książki przybrudzone. Ostatnia kartka sklejona z wewnętrzną części tylnej okładki. Na kilkunastu pierwszych kartkach delikatne pofalowanie - ślad po zawilgoceniu.

Wolter. Księżniczka Babilonu.

Okładki wytarte na krawędziach i rogach. Drobne naddarcia przy obydwu końcach grzbietu (po 1.5 cm). Grzbiet przebarwiony.