Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików) - krótki kurs.

Okładki i boki książki mocno przybrudzone. Krawędzie okładek lekko wytarte. Wewnątrz tylnej okładki notatki wykonane długopisem. Na kilku stronach podpis poprzedniego właściciela książki. Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia wykonane ołówkiem.

Razmierow Włodzimierz. U ekonomicznych źródeł hitlerowskiej agresji 1933 - 1935.

Okładki przybrudzone, lekko wytarte z pozaginanymi rogami. Przednia okładka delikatnie odklejona od grzbietu książki.

Malarski Tomasz. Waterloo 1815.

Obwoluta przybrudzona, wytarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Przy górnej krawędzi na tylnej obwolucie 2 cm ubytek.

Zaczyński Marian, Kalęba Beata... W kręgu sporów polsko - litewskich na przełomie XIX i XX wieku tom I.

Z prac Zakładu Bibliografii Polskiej im. Karola Estreichera UJ tom IX.
Na tylnej okładce naklejona stara cena książki, rogi okładek delikatnie pozaginane.

Terlecki Olgierd. Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej.

Obwoluta lekko wytarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Przy górnej krawędzi grzbietu 4 cm naddarcie. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Jasienica Paweł. Ostatnia z rodu - Anna Jagiellonka.

Okładki lekko przybrudzone  z delikatnie pozaginanymi rogami i słabo widocznymi zarysowaniami. Grzbiet z licznymi zagięciami. Lekko przybrudzone boki książki.

Freyre Gilberto. Panowie i niewolnicy - Brazylia.

Obwoluta lekko przybrudzona, przebarwiona i ponaddzierana w wielu miejscach (do 2,5 cm). Boki książki lekko przybrudzone.

Gądek Mariusz. Wokół strachu - dyskusja o książce Jana T. Grossa.

Wybór i układ tekstów Gądek Mariusz.

Rogi okładek delikatnie zagięte. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Heller, Wandycz, Lerski i inni. Zeszyty historyczne - zeszyt siedemdziesiąty piąty.

Biblioteka kultury tom 414.

Okładki lekko poprzecierane, na przedniej niewielka zielona plama. Niewielkie naddarcie na górnym koncu grzbietu (0,5 cm).

Wyrwa Tadeusz, Heller Michał i inni. Zeszyty historyczne - zeszyt osiemdziesiąty trzeci.

Biblioteka kultury tom 437.

Okładki poprzecierane na krawędziach.

Wyrwa, Heller, Halicz i inni. Zeszyty historyczne - zeszyt siedemdziesiąty siódmy.

Biblioteka kultury tom 421.

Okładki lekko wytarte i przybrudzone.

Skrzynecki, Wyrwa, Górski i inni. Zeszyty historyczne - zeszyt osiemdziesiąty siódmy.

Biblioteka kultury tom 447.

Okładki poprzecierane na krawędziach oraz delikatnie przybrudzone wraz z bokami.

Wyrwa Tadeusz, Karski Jan i inni. Zeszyty historyczne - zeszyt siedemdziesiąty ósmy.

Biblioteka kultury tom 423.

Okładki lekko poprzecierane na krawędziach ze sladami po pionowych zagięciach.

Sawicki Jan Kazimierz. S/S Tobruk w konwojach śmierci.

Okładki delikatnie wytarte, rogi lekko zagięte.

Rojek Tadeusz. XIII tajemnic historii.

Krawędzie grzbietu delikatnie wytarte. Książka rozłamana w kilku miejscach, strony od 51 do 62 luzem trzymające się razem.

Cetera Bronisław. Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku.

Obwoluta lekko przybrudzona. Książka delikatnie rozłamana pomiędzy stronami 32/33.

Sławecki Ryszard. Manewr który ocalił Kraków.

Cracoviana seria II.
Obwoluta mocno przybrudzona, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach do 3 cm.