Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Service Robert. Towarzysze: komunizm od początku do upadku - historia zbrodniczej ideologii.

Obwoluta ponaddzierana na rogach (0,5 cm), niewielkie ubytki folii zabezpieczającej.

Jackman Stuart. Sprawa Davidsona.

Delikatnie wytarte krawędzie grzbietu i okładek.

Vinge Joan D. Myszołap 1-2.

W obydwu tomach wytarte rogi i krawędzie okładek. W tomie 1 deliktanie naddarte dolne rogi większości kartek. Lekko wytarte grzbiety książek.

Gronmark Scott. Stalowi bogowie.

Minimalnie przybrudzone okładki i boki książki.

Dębski Eugeniusz. Wydrwiząb.

Na tylnej okładce stara nalepka z księgarni. Książka najprawdopodobniej nie otwierana w bardzo dobrym stanie.

Brin David. Rafa jasności.

Delikatnie wytarte krawędzie okładek i grzbietu. Rogi okładek lekko pozaginane. Boki książki przybrudzone. Na kilku pierwszych i ostatnich kartkach żółte przebarwienia.

Jeschke Wolfgang. Pielgrzymi czasu.

Okładki przetarte (na tylnej 5 centymetrowe przetarcie), pozaginane na rogach, przybrudzone (wraz z bokami).

Jabłoński Mirosław P. Czas wodnika.

Seria Fantastyka Przygoda. Okładki przetarte przy krawędziach wraz z grzbietem. Boki lekko przybrudzone. Na stronie przedtytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana długopiem. 

Verne Juliusz. Przypadki pewnego Chińczyka.

Lekko przybrudzone i przetarte okładki głównie przy krawędziach z słabo widocznymi śladami po zagięciach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 120/121. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Okoń Longin Jan. Płonąca preria.

Okładki mocno pozaginane w kilku miejscach oraz ponaddzierane przy grzbiecie (4 cm) i przy krawędziach bocznych (1 cm). Oderwany kawałek grzbietu książki przy dolnej krawędzi. Na stronie przedtytułowej dedykacja. Pionowe zagięcie na stronie tytułowej.

Makowiecki Witold. Diossos.

Okładki i boki książki mocno przybrudzone i przebarwione. Rogi okładek zagięte. Przednia okładka i grzbiet naddarte (do 1 cm) w kilku miejscach. Przebarwienia wewnątrz okładek i na kliku pierwszych i ostatnich kartkach.

Pagaczewski Stanisław. Przygoda na Rodos.

Lekko przybrudzona tylna okładka. Drobne naddarcie dolnego końca grzbietu oraz dolnej krawędzi ( 3,5 cm) tylnej okładki. Wytarte krawędzie grzbietu.

Żółkiewska Wanda. Ślady rysich pazurów.

Okładki lekko przybrudzone i ze śladami zagięć na rogach. Niewielkie ubytki na obydwu końcach grzbietu.

Żukrowski Wojciech. Porwanie w Tiutiurlistanie.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Delikatnie przetarte okładki, również na krawędziach. Na grzbiecie słabo widoczne ślady po zalaniu. Górna i dolna krawędź grzbietu lekko naddarta (po 0,5 cm). Lekko pozaginane rogi okładek.

Ilustrował: Adam Marczyński

 

Montgomery Lucy Maud. Wymarzony dom Ani.

Prawy dolny róg przedniej okładki lekko zagięty, krawędzie okładek i grzbietu delikatnie wytarte. Strony 1-16 częściowo oddzielone od grzbietu.

Niziurski Edmund. Jutro klasówka - opowiadania dla młodzieży.

Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami i przetartymi krawędziami. 

May Karol. Przez góry i prerie: Tajemnica piaszczystego kanionu 1-3.

Okładki tomu I lekko wytarte. Rogi okładek lekko zagięte.

Behounek Frantisek. Ślady wśród lodów.

Okładki lekko przybrudzone i ze śladami zagięć na rogach. Wytarte krawędzie grzbietu i okładek. W górnym rogu wewnętrznej części przedniej okładki dopisany długopisem numer "364". Książka lekko rozłamana pomiędzy stronami 244/245.