Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Fijałkowski Wiesław. Polacy i ich potomkowie w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Obowluta wytarta na rogach i krawędziach, ponaddzierana na grzbiecie na obydwu końcach (0,5 cm), z przodu niewielkie wgniecenia. Przednia okładka delikatnie odkleja się od dolnej krawędzi grzbietu. Strona przedtytułowa naddarta od dołu przy grzbiecie (5 cm). Kartka ( z numerami 17/18) z nierówno dociętym dolnym rogiem. Książka zamoczona (plamy głównie na wewnętrznej części obwoluty, przy górnej karwędzi okładek oraz kartek wewnątrz). 

Bortnowski Stanisław. Warsztaty dziennikarskie.

Minimalnie wytarte końce rogów okładek. Na stronie przedtytułowej i tytułowej pieczątka dziecięca z głowa wilka.

Perezyńska Nina. Wybrane cechy składniowo - stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic)

Okładki minimalnie przybrudzone i delikatnie wytarte, lekko pozaginane na rogach. Poprzecierany grzbiet.

Kobylińska Józefa. Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z ćwiczeniami.

Rogi okładek delikatnie wytarte i pozaginane. Na górnych i dolnych rogach stron ślady po zamoczeniu.

Tortosa Jose Maria. Biblioteka Myśli Współczesnej: Polityka językowa a języki mniejszości.

Okładki mocno przybrudzone, pozaginane na rogach. Przybrudzony grzbiet książki.

Buttler Danuta. Język i my 2 - Podręcznik do języka polskiego dla szkół średnich.

Okładki przybrudzone, poprzecierane na krawędziach i lekko pozaginane na rogach. U góry strony tytułowej naklejka z dopisaną cyfrą. Górna krawędź większości kartek z delikatnym śladem po zamoczeniu. Pozaginane górne rogi kilku ostatnich kartek. Lekko przybrudzone boki ksiązki.

Pawłowski Tadeusz. Wybrane zagadnienia metodologii nauk, naukoznawstwa i informacji naukowej: Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych.

Okładki delikatnie wytarte i minimalnie przybrudzone. Lekko poprzecierane obydwa końce grzbietu. Kilka zdan w ksiązce do strony 16 podkreślone są czerwonym długopisem.

Sedir Paul. Różokrzyżowcy - historia i nauka.

Okładki nieznacznie wytarte na rogach, na tylnej okładce ślad po zagięciu przy górnej krawędzi oraz stara naklejka z ceną.

Chadwick John. Omega: Odczytanie pisma linearnego B.

Okładki delikatnie przybrudzone, poprzecierane na krawędziach i lekko pozaginane na rogach. Grzbiet książki wytarty. Przybrudzony górny bok książki.

Kulawik Adam. Poetyka - wstęp do teorii dzieła literackiego.

Na okładkach delikatne ślady po zagięciach.

Doroszewski Witold. O kulturę słowa. Wybór porad językowych.

Okładki delikatnie przybrudzone, wytarte na rogach. Drobny ubytek na dolnym końcu grzbietu. U góry tylnej okładki naklejka z nieaktualną ceną. Delikatnie przybrudzone boki książki.