Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

van Lustbader Eric. Ronin Dolman.

Okładki z mocno przetartymi rogami i krawędziami oraz z pozaginanymi rogami. Grzbiet z mocno wytartymi krawędziami i zgięciami wzdłuż.

de Luppe Robert. Albert Camus.

Książka w języku francuskim.
Okładki i boki książki mocno pobrudzone z lekko przytartymi i pozaginanymi krawędziami. 

Erpenbeck Fritz. Vorhang auf.

Okładki lekko przybrudzone z lekko wytartymi krawędziami oraz z zagięciami na rogach. Kilkanaście kartek z śladami zamoczenia. Kilka kartek z pozaginanymi rogami. Książka delikatnie pofalowana w wyniku niewłaściwego przechowywania.

Guareschi Giovanni. Don Camillo et Peppone. Don Camillo et ses ouailles suite et fin.

Książka w języku francuskim.
Mocno przybrudzone boki książek (nierówno rozcięte introligatorsko), okładki oraz przytarte i pozaginane krawędzie. Grzbiet książki oraz tylna okładka sklejone bezbarwną taśmą klejącą pod którą jest ślad po starej taśmie klejącej papierowej. Książka rozłamana pomiędzy stronami 48- 49, 80-89. Ślad po zalaniu pomiędzy stronami 105-192 (największe od 169- 173). Ogólnie książka w nienajlepszym stanie.

Wallace Edgar. Uberfallkommando.

Okładki z delikatnie wytartymi rogami i krawędziami oraz delikatnie pozaginanymi rogami Grzbiet delikatnie naddarty na dolnym końcu (1 cm) i z licznymi zagięciami wzdłuż grzbietu. Na stronie 57 w dolnym rogu parafka napisana długopisem.

McGrath Patrick. Stella.

Okładki z delikatnie wytartymi rogami i krawędziami. Na dolnym boku książki niemiecka, niewyraźna pieczątka.

Frank Leonhard. Mathilde.

Okładki minimalnie przybrudzone z lekko przetartymi krawędziami i z pozaginanymi rogami. Zarówno przednia jak i tylna okladka podklejone przy grzbiecie taśmą klejącą (również wewnątrz).

Christie Agatha. The secret of Chimneys.

Po wewnętrznych stronach okładek żółte przebarwienia, tylna okładka naddarta ok 1,5 cm przy górnej krawędzi. 

Christie Agatha. Death in the air.

Delikatnie przetarte i pozaginane krawędzie okładek.

Leitner Maria. Hotel Amerika.

Okładki lekko przybrudzone z lekko wytartymi rogami i krawędziami oraz pozaginanymi krawędziami. Przednia okładka przy dolnym końcu grzbietu naddarta (4 cm).

Christie Agatha. The labors of Hercules.

Lekko przybrudzone (przebarwione) boki książki z minimalnie przetartymi krawędziami i pozaginanymi rogami. 

Christie Agatha. They came to Baghdad.

Krawędzie okładek lekko poprzecierane i pozaginane, boki książki zabarwione na zielony kolor. 

Christie Agatha. Sleeping murder. Miss Marple`s last case.

Zagięte rogi stron 93-99. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach.

Christie Agatha. The ABC Murders.

Krawędzie okładek mocno poprzecierane i pozaginane. Przednia okładka sklejona wzdłóż grzbietu bezbarwną taśmą klejącą (naddarcie ok 8 cm przy dolnej krawędzi), pożółkłe boki książki. Na stronie przedtytułowej rysunek wykonany niebieskim mazakiem, na 7 stronie naddarcie ok 2 cm. Do strony 50 mocno pozaginane i poprzecierane krawędzie i rogi kartek.  

Christie Agatha. Dead Man`s Folly.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek, boki książki żółtego koloru. 

Christie Agatha. Hallowe`en party.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek i przybrudzone boki książki (żółtego koloru). 

Wallace Edgar. Ein gerissener Kerl.

Okładki z lekko wytartymi rogami i krawędziami oraz z lekko pozaginanymi rogami. Grzbiet przy dolnym końcu minimalnie naddarty (0,6 cm) z zagięciami wzdłuż. Na wewnętrznych stronach okładek obliczenia matematyczne napisane ołówkiem. Strony od 1 do 4 z śladami zalania. Na stronie przedtytułowej - na środku notatka napisana niebieskim długopisem, ta strona naddarta w dwóch miejscach przy bocznej krawędzi (do 1,5 cm).

Christie Agatha. The Murder of Roger Ackroyd.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek, na przedniej naddarcia przy grzbiecie (przy dolnej krawędzi 2,5 cm, górnej 1 cm). Żółte boki książki. Po wewnętrznej stronie przedniej okładki pieczątka. 
 

Meyerhold W. E., Tairow A. I., Wachtangow J. B. Theateroktober.

Okładki i grzbiet przybrudzone, folia ochronna miejscami odklejona. Rogi okładek mocno pozaginane. Górne rogi stron pozaginane i z śladami zamoczenia. Na ostatniej stronie kilka cyfr napisanych ołówkiem.

Munzberg Olav, Wohrle Bernd Erich i inni. Literatur vor Ort - eine literarisch - dokumentarische Anthologie uber die Neue Gesellschaft fur Literatur Berlin.

Okładki z lekkimi przetarciami rogów i krawędzi z niewielkimi zadrapaniami i zagięciami. Grzbiet zgięty wzdłuż. Na stronie przedtytułowej dedykacja napisana niebieskim długopisem.