Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Dąbek Michał. Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji ryzykownych przez dzieci.

Okładki przetarte, tylna zarysowana, rogi pozaginane. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela, na kilku stronach tekst podkreślony długopisem.

Wołoszynowa Lidia. Psychologia ogólna i rozwojowa w zarysie.

Okładki przetarte i pozaginane. Wewnątrz okładek i na kilku kartkach przebarwienia. Na kilku kartkach stare pieczątki pobiblioteczne i tekst podkreślony długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Freud Zygmunt. Wstęp do psychoanalizy.

Okładki przybrudzone, przetarte, pozaginane i ponaddzierane w wielu miejscach. Niewielkie, kilkucentymetrowe ubytki grzbietu przy jego górnej i dolnej krawędzi. Wewnątrz przedniej okładki podpis poprzedniego właściciela. Rogi kilkunastu pierwszych i ostatnich kartek pozaginane, na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem.

Heaney Seamus. Przejrzysta pogoda - wiersze wybrane.

Ksiązka pofalowana - sladem po zalaniu.

Gerstmann Stanisław, Orlikowska Helena, Urbańska Irena. Cechy temperamentu i ich zmienność u dzieci.

Wydało Towarzystwo Naukowe w Toruniu - prace wydziału filologiczno - filozoficznego tom X, zeszyt 3.
Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach (pozaginane również rogi kartek). Na tylnej okładce przy górnej krawędzi numer "6771" wykonany pisakiem. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 1 cm). Wewnątrz przedniej okładki i na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Garrett J. F., Levine E. S. Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Kartki (od 220 strony do końca) przy dolnej krawędzi minimalnie pofalowane jak po zalaniu. Na stronie tytułowej pieczątka Przychodni.

Domachowski Waldemar, Kowalik Stanisław, Miluska Jolanta. Z zagadnień psychologii społecznej.

Okładki leciutko przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Górna krawędź grzbietu naddarta (ok. 1 cm). Na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

Orczyk Józef. Zarys metodyki pracy umysłowej.

Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki.

Budarin, Gauzner, Lichanow, Obuchowa i inni. Sznur korali - antologia noweli rosyjskiej i radzieckiej.

Leciutko przybrudzone okładki oraz jeden z boków książki, przebarwione wewnętrzne strony okładek.

Babel Izaak. Utwory wybrane.

Seria Nike. Brak obwoluty. Okładki przybrudzone, przednia z wytartym górnym rogiem. Książka pęknięta pomiędzy stroną przedtytułową a tytułową. Na stronie tytułowej mazak wykonany niebieskim długopisem oraz naddarcie przy dolnej krawędzi (0,5 cm). Kilka ostatnich kartek z lekko poszarpanymi krawędziami.

Zoszczenko Michał. Niebieska księga.

Seria Nike. Brak obwoluty. Mocno przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami. Strona przedtytułowa zagięta z góry na dół, na stronie tytułowej podpis i data wykonane niebieskim długopisem. Górny bok książki przykurzony.

Drat - Ruszczak Krystyna. Osobowościowe wyznaczniki efektywności w twórczości naukowej.

Nakład 1000 egz. Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte, rogi leciutko pozaginane. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki, na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem.

Grochowiak, Maciejewski, Rej, Kochanowski i inni. Poezja polska - Antologia w układzie Stanisława Grochowiaka i Janusza Maciejewskiego 1 - 2.

Obwoluty przybrudzone, lekko przetarte - głównie przy krawędziach. Obwoluta w tomie 2 naderwana u góry ok. 8 cm i podklejona bezbarwną taśmą. Drobne naddarcia obydwu obwolut na górnym i dolnym końcu grzbietów.

Tomaszewski Tadeusz. Problemy i kierunki współczesnej psychologii.

Seria: Biblioteka wiedzy współczesnej - Omega nr 122.

Okładki lekko przetarte z pozaginanymi rogami. Przednia okładka lekko odklejona od grzbietu.

Ringel Erwin. Gdy życie traci sens - rozważania o samobójstwie.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane w wielu miejscach. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 1 cm). Boki książki przybrudzone. Na stronie przedtytułowej numer "34" wykonany czerwonym długopisem. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek pozaginane.

Kałyneć Ihor. Kolekcja Literatury Ukraińskiej: Podsumowując milczenie.

Książka napisana w języku polskim i ukraińskim.
Stan dobry.
 

Osińska Krystyna. Twórcza obecność chorych.

Okładki lekko przetarte, przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela książki.

Nassalski Olgierd. Jak pracować nad charakterem.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami.