Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

MacLean Alistair. Siła strachu.

Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach oraz pozaginane na rogach. Na kilkunastu kartkach drobne uszkodzenie przy prawej krawędzi (tekst nieuszkodzony). Boki książki leciutko przybrudzone.

Kupisiewicz Czesław. Podstawy dydaktyki ogólnej.

Brak obwoluty. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na kilku stronach notatki wykonane ołówkiem.

Jedlewska Barbara. Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych.

Rogi okładek i kilku pierwszych kartek delikatnie pozaginane. Na stronie tytułowej dedykacja autorki.

MacLean Alistair. Athabaska.

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach, przetarte na krawędziach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 46/47 oraz 126/127.

Kulas Henryk. Samoocena młodzieży.

Okładki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami. Brak strony tytułowej.

MacLean Alistair. 48 godzin.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone i lekko przetarte, górne końce grzbietu ponaddzierane (do 3 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3 oraz 194/195.

Fox George. Amok.

Okładki przybrudzone, przetarte i lekko pozaginane głównie na rogach i krawędziach. Widoczny ślad po zalaniu dolnego roku strony przedtytułowej. Boki książki przybrudzone.

Follett Ken. Igła.

Okładki przetarte i pozaginane na rogach i krawędziach. Na kilku pierwszych i ostatnich kartkach przebarwienia. Strona tytułowa podpisana niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Archer Jeffrey. Co do grosza.

Rogi okładek leciutko pozaginane.

Piramowicz Grzegorz. Powinności nauczyciela.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Brak strony tytułowej. na wewnętrznej stronie tylnej okładki pieczątka "Egz. pokazowy".

Sawicki Mieczysław. Hermeneutyka pedagogiczna.

Krawędzie okładek i grzbietu przetarte, rogi okładek pozaginane. Na kilku kartkach podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem.
 

Dudzikowa Maria. Wychowanie przez aktywne uczestnictwo.

Okładki delikatnie przetarte, przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Brak strony tytułowej. Spis treści pozaznaczany ołówkiem i długopisem. Kilka kartek z zagiętym dolnym rogiem.

House, Nevo, Simons, Stake, Robson... Ewaluacja w edukacji.

Rogi okładek leciutko pozaginane, boki książki delikatnie przybrudzone. Brak strony tytułowej. Na kilku kartkach notatki i tekst podkreślony ołówkiem.
 

Dudzikowa Maria. Praca młodzieży nad sobą.

Okładki delikatnie przetarta, rogi pozaginane. Brak strony tytułowej.

Morrell David. Rambo: Pierwsza krew.

Rogi okładek leciutko pozaginane.

Grisham John. Malowany dom.

Okładki pozaginane głównie na rogach, na tylnej ślad po starej naklejce.

Izdebska Helena. Aby szkoła dała się lubić.

Krawędzie okładek leciutkio przetarte, rogi pozaginane. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 0,5 cm). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. Na kilkunastu kartkach notatki i tekst podkreślony ołówkiem.