Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Sójka - Zielińska Katarzyna. Historia prawa.

Okładki delikatnie wytarte na krawędziach, lekko "zarysowane" i z pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce stara metka cenowa. Boki książki leciutko przybrudzone.

Nowacki Józef, Tobor Zygmunt. Wstęp do prawoznawstwa.

Lekko przybrudzone boki książki. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Grzbiet przetarty przy krawędzi.

Filipiak, Mojak, Nazar, Niezbecka. Zarys prawa cywilnego.

Okładki delikatnie wytarte i pozaginane na rogach. Na tylnej okładce stara cena. Boki książki lekko przybrudzone. Brak strony przedtytułowej, tytułowej i pierwszej kartki ze spisem treści.

Iwaszkiewicz Maria, Włodek Stanisław. Kuchnia rosyjska.

Okładki leciutko przetarte (przy rogach i krawędziach) ze śladami po zagięciach. Grzbiet książki poplamiony.

Iwaszkiewicz Maria, Włodek Stanisław. Kuchnia rosyjska.

Okładki przetarte z licznymi śladami po zagięciach. Grzbiet książki mocno poprzecierany. W dolnym, lewym rogu książki niewielki ślad po zamoczeniu.

Iwaszkiewicz Maria, Włodek Stanisław. Kuchnia rosyjska.

Okładki przetarte (głównie przy rogach i krawędziach) z licznymi śladami po zagięciach. Na trzeciej stronie dwie pieczątki ex libris poprzedniego właściciela.

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz. Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa, przednia naddarta przy dolnej krawędzi (ok. 1 cm). Boki książki oraz pierwsza i ostatnia strona lekko przybrudzone. Na wielu stronach tekst podkreślony ołówkiem.

Kubisiak Joanna, Siegień Jerzy. Kodeks postępowania administracyjnego.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane i wytarte na krawędziach oraz na rogach.  Na tylnej okładce stara naklejka cenowa. Boki książki lekko przybrudzone. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela.

Ochendowski Eugeniusz. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne.

Lekko wytarte rogi okładek. Drobne przybrudzenie na tylnej okładce. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela książki.

Cieślakowie Iwona i Lech. Egzamin gimnazjalny jak to napisać? - poradnik dla każdego ucznia.

Okładki przetarte przy krawędziach z pozaginanymi rogami. Wewnątrz ćwiczenia nie uzupełnione.

Markowski Mirosław. Studia Copernicana tom II: Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim.

Seria: Studia Copernicana II.

Brak obwoluty, okładki i boki książki przybrudzone. Wewnątrz zakreślenia wykonane ołówkiem i ślady po zalaniu (na kartkach przy bocznej krawędzi). Na stronie tytułowej pieczątka ex libris, na ostatniej notatki wykonane ołówkiem i długopisem.

von Kotzebue, Epikur, Herder, Coleridge, Novalis, Feuerbach... Seria kwiatowa: Gdy przyjaźni oczekujesz.

Wersja kieszonkowa.
Delikatne, drobne przybrudzenie na przedniej okładce.

Dubel Lech. Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku.

Minimalnie wytarte końce rogów okładek. Na kilku stronach tekst podkreślony zielonym markerem.

Gaj Wanda. Truskawki i poziomki.

Okładki przetarte, przybrudzone i z lekko pozaginanymi rogami. Wytarty grzbiet książki.

von Hildebrand, Kłoczowski, Paściak, Tischner. Wobec wartości.

Okładki i grzbiet książki wytarte. Drobne zagięcia na rogach okładek. Książka delikatnie rozłamana między stronami 132 a 133.