Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Ingarden Roman. Spór o istnienie świata 1.

Okładki przybrudzone wraz z górnym bokiem. Na grzbiecie kilka małych śladów po zalaniu. 

Harrod - Eagles Cynthia. Dynastia Morlandów tom 07, część 1: Ukochana bliźniaczka.

Na okładkach stare naklejki. Na kilku stronach pieczątki pobiblioteczne.

Ingarden Roman. Wstęp do fenomenologii Husserla.

Okładki przybrudzone wraz z grzbietem i bokami. 

Ładosz J. Materializm dialektyczny.

Okładki mocno przetarte przy krawędziach, lekko przybrudzone. Na stronie tytułowej i 17 stare pieczątki i numery pobiblioteczne.

Cackowski Zdzisław. Zasadnicze zagadnienia filozofii.

Okładki przetarte przy krawędziach. Boki przybrudzone. Na ostatniej stronie stara pieczątka "EGZ. SYGN.".

Stalin Józef. Zagadnienia Leninizmu.

Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane na rogach, przybrudzone (wraz z bokami). Na tylnej okładce ślad po zalaniu, wewnątrz żółte przebarwienia.

Pająk, Podraza - Ucińska, Zalewski. Byt i poznanie tom 2.

Wydała Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Nakład 1000 egz.
Pająk, Podraza - Ucińska, Zalewski - wybór i opracowanie. 
Okładki lekko zarysowane, pozaginane. Grzbiet delikatnie przetarty. 

Lenin I. W. Dzieła tom 25, 25 czerwiec - wrzesień 1917.

Boki przybrudzone, górny przebarwiony na niebiesko. Na pierwszej stronie numer "786" wykonany długopiem - przy górnej krawędzi. Na stronie tytułowej stara pieczątka i numer pobiblioteczny. Na kilku pierwszych stronach ślad po zalaniu przy bocznej krawędzi (tekst nieuszkodzony). 

Cackowski Zdzisław. Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego.

Obwoluta przetarta przy krawędziach, pozaginana, przybrudzona (wraz z bokami). Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (3 cm).

Asmus W. F. Descartes (Kartzejusz).

Obwoluta przetarta przy krawędziach, naddarta w kilku miejscach (do 1 cm), przybrudzona. Górny bok przebarwiony na niebiesko. Na pierwszej i trzeciej stronie stara pieczątka poprzedniego właściciela, na stronie przedtytułowej również przetarcie (zmazana dedykacja?), tłuste plamy i napis "Nu - 1230" wykonany długopisem. 

Legowicz Jan. Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu.

Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane, mocno przybrudzone (wraz z bokami). Grzbiet przetarty, naddarty przy górnej krawędzi (3 cm), przybrudzony. Wewnątrz lekkie przybrudzenia, początkowe strony pozaginane na rogach, strona 81 zagięta pionowo. 

Toyo Eskor. Marks i Keynes - analiza porównawcza metodologii makroekonomicznej.

Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane na rogach, przybrudzone (wraz z bokami). Na tylnej okładce stara naklejka pobiblioteczna, wewnątrz kilka starych pieczątek i numerów pobibliotecznych. 

Kisiel Przemysław. Społeczne aspekty badań marketingowych - wybrane problemy.

Lekko wytarte rogi i krawędzie okładek. W górnych rogach okładek niewielki ślad po zamoczeniu. Na okładkach słabo widoczne ślady zagięć. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki zamazany korektorem. Delikatnie przybrudzone boki książki.