Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Nowak Jerzy Robert. Myśli o Polsce i Polakach.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte (głównie przy krawędziach) z słabo widocznymi zagięciami. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Na 4 stronie pieczątka poprzedniego właściciela. Boki książki lekko przybrudzone.

Hulek, Lipkowski, Jankowski, Larkowa, Dziedzic i inni. Pedagogika rewalidacyjna.

Okładki przybrudzone i przetarte (głównie na krawędziach) z pozaginanymi rogami. Boki książki przybrudzone.

 

Spionek Halina. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne.

Obwoluta mocno przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Przybrudzone boki książki.

Gnaczy Stefan, Matusiak Wojciech. Kamieniec Ząbkowicki "Ziemia Kamieniecka".

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami.

Wołoszyn, Wołoszynowa, Maćkowiakowa, Kulpa i inni. Metodyka pierwszych lat nauczania.

Brak obwoluty. Okładki lekko przybrudzone. Na pierwszej kartce oraz stronach przedtytułowej, tytułowej, 5 i 499 stare pieczątki pobiblioteczne i numer "Nr. 103" napisany czarnym cienkopisem (na stronach 5 i 499 sama pieczątka). Na kilku stronach podkreślenia wykonane niebieskim długopisem.

Okoń Wincenty. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte, na tylnej naklejona stara cena. Boki książki przybrudzone.

Woskowski Jan. Socjologia wychowania.

Okładki przybrudzone i przetarte, na tylnej pieczątka "cena zaniżona 3 zł". Książka rozłamana pomiędzy stronami 164/165 i 165/167.

Muszyński Heliodor. Podstawy wychowania społeczno - moralnego.

Brak obwoluty. Okładki i górny bok książki przybrudzone. Na stronach tytułowej, 95 i 209 stare pieczątki pobiblioteczne i numer "636" napisany niebieskim długopisem (na stronie 95 sama pieczątka).

 

Marton Waldemar. Nowe horyzonty nauczania języków obcych.

Okładki lekko przetarte na krawędziach, tylna załamana z góry na dół. Na stronach 2, 19 i 206 stare pieczątki pobiblioteczne (na stronie 2 pieczątka przekreślona i dodatkowo numer "28822" napisany niebieskim piórem).

Rusiński Władysław. Kalisz - zarys dziejów.

Obwoluta przetarta przy krawędziach. Boki książki przybrudzone.

Zemła, Krajewski, Szarzyński i inni. Zeszyty Gliwickie tom 17.

Okładki poplamione, przybrudzone, przetarte na krawędziach ze śladami po zagięciach. Kilka ostatnich kartek u góry przy grzbiecie poplamione. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Radwiłowiczowa Maria, Morawska Zofia. Metodyka nauczania początkowego.

Okładki lekko przybrudzone, na tylnej napisana liczba "15000" niebieskim długopisem. Na stronach 2, 17 i 192 stare pieczątki pobiblioteczne (na stronie 2 dodatkowo numer "4885" napisany niebieskim długopisem).

Karta nr 22/1997 - Rewolucja wieku, Zaułek polsko - ukraiński, Mur w Berlinie.

Okładki delikanie przybrudzone z niewielkimi śladami po zagięciach.

Karta nr 20/1996 - Duch Wschodu, Bard praskiej jesieni, Ruch wobec Peerelu.

Delikatnie przybrudzone okładki  z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej stara naklejka z ceną. Boki książki przybrudzone.

Laniado Nessia. Zamiast telewizji.

Lekko przybrudzone okładki.

Jędrzejewski Stanisław. Wybór tekstów z socjologii wychowania.

Okładki przetarte z pozaginanymi rogami, na tylnej pieczątka "cena zaniżona".

Kolbiński, Araszkiewicz, Maksymowicz i inni. Politechnika Warszawska 1915 - 1965.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki delikatnie poplamione. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris, data oraz podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Romaniuk Marian P. Kryptonim "Ptaszyńska" (donosy na Prymasa).

Okładki lekko wytarte przy krawędziach, dolny róg przedniej zagięty. Boki książki delikatnie przybrudzone. Podpis i data na stronie przedtytułowej wykonane długopisem.