Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Malinowski Bronisław. Argonauci Zachodniego Pacyfiku - relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei.

Obwoluta dość mocno przybrudzona. Boki książki przybrudzone. Książka lekko rozłamana pomiędzy pierwszą kartką a stroną tytułową. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Armatys Joanna, Węc Grażyna. Przepisy kulinarne mojej babci, mojej mamy i moje - część II.

Okładki wytarte na rogach i krawędziach. Rogi okładek lekko pozaginane. Na tylnej okładce w prawym górnym rogu ślad po naklejce. Boki książki minimalnie przybrudzone.

Orzeszkowa Eliza. Nad Niemnem.

Okładki przetarte i pogięte, boki książki przybrudzone.

Koktajle.

Stan dobry.

Wilson Anne. Słodkie i pikantne placki.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Na stronie tytułowej, w dolnym rogu plama.

Laver Mary, Smith Margaret. Kuchnia dla artretyków.

Okładki minimalnie miejscami przybrudzone, delikatnie poprzecierane na rogach.

Sordylowa Barbara. "Literatura Polska" Gabriela Korbuta - z dziejów polskiej bibliografii literackiej.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jakielońskiego CCLXXIV. Prace Historycznoliterackie, zeszyt 22.

Okładki przybrudzone, przetarte, głównie przy krawędziach z pozaginanymi rogami, wewnątrz przedniej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Boki książki nierówno przycięte introligatorsko.

Orłowska Marta. Kuchnie świata - kuchnia meksykańska.

Rogi okładek delikatnie wytarte i lekko pozaginane.

Szymanderska Hanna. Polska Wielkanoc.

Okładki lekko przetarte przy krawędziach i przy grzbiecie. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Waltoś Stanisław. Krajobraz Wesela.

Okładki lekko przetarte na krawędziach i rogach. Na stronie przedtytułowej dedykacja wykonana niebieskim długopisem.

Oracki Tadeusz. Mądrzejszy Mazur niż diabeł - zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur.

Opracował Tadeusz Oracki.

Nakład 2250 egzemplarzy.

Obwoluta przybrudzona, przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach przy krawędziach i na grzbiecie (do 2 cm). Górny bok książki przybrudzony.

Walecki Wacław. Jak Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia tom 26.

Okładki i boki książki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami.

Kucała Marian. O języku poetyckim Jana Kochanowskiego - wybór artykułów z "Języka Polskiego".

Wybrał i opracował: Marian Kucała. Książka wydana w drugim obiegu tzw. Bibuła.

Delikatnie przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami, na grzbiecie napis wykonany niebieskim długopisem. Dwie ostatnie kartki luzem.