Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Lobman Jerzy. Chiny poprzez wieki.

Seria Światowid. Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z kilkoma zagięciami.

Piechowski Jan Jerzy. Dawny Babilon i współczesny Irak.

Seria Światowid.
Przybrudzone i przetarte okładki, w środku pieczatki pobiblioteczne i czerwone przebarwienia na kilku kartkach.

Makuszyński Kornel. Szaleństwa panny Ewy.

Lekko przybrudzone i porysowane okładki, boki książki przyżółknięte.

Reychman Jan. Dni świetności i klęski Turcji.

Seria Światowid. Okładki przybrudzone, pozaginane w rogach i przetarte na krawędziach. Na przedniej 1 cm naddarcie. Dwie ostatnie kartki słabo trzymają się całości.

Samsonowicz Henryk. Historia Polski do roku 1795.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach i na końcach grzbietu ok. 3 cm. Przednia okładka oddzielona od grzbietu książki.

Sołta Jan. Zarys dziejów Serbołużyczan.

Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta, ponadzierana przy krawędziach do 3 cm.

Bartnowski, Jaśkiewicz, Kwiecień i inni. Słowiańszczyzna i dzieje powszechne.

Okładki przybrudzone, przetarte z licznymi śladami po zagięciach, na tylnej cena dopisana długopisem i pieczątka "Bonifikata". Boki książki przybrudzone, na ostatniej kartce pieczątka "Bonifikata"

Tichwiński S. L i inni. Historia nowożytna Chin.

Obwoluta dość mocno przybrudzona, ponaddzierana (do 2 cm)  i poprzecierana na krawędziach. Przybrudzone boki książki.

Erndt Aleksander. Chemia organiczna 1-2.

Nakład 1500 egzemplarzy.

Okładki obydwu tomów poprzecierane z nielicznymi śladami po zagięciach.

Nicoll Allardyce. Dzieje dramatu od Ajschylosa do Anouilha1-2.

Okładki z licznymi zagięciami. Tylna w tomie I z śladem po zalaniu (przy bocznej krawędzi). Okładka w tomie II bardzo mocno naddarta przy grzbiecie (11 cm). Naddarte również pierwsze 13 stron (po 2.5 cm) przy dolnej krawędzi.

Łukasiak - Goszczyńska Maryla. Wybrane zagadnienia psychologii decyzji.

Okładki przetarte na krawędziach, lekko pozaginane na rogach. Końce grzbietu naderwane (1 cm) i przetarte. Przednia okładka zagięta z góry na dół.

Cohen Praver Frances. Niewierne żony. O kobietach, które odważyły się zdradzić.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte na krawędziach.

Kieniewicz Jan. Historia Indii.

Brak obwoluty, okładki przybrudzone. Tylna okładka odklejona od grzbietu - książka rozłamana pomiędzy tylną okładką a ostatnią stroną.

du Maurier Daphne. Makabreski.

Okładki przetarte na krawędziach, pozaginane na rogach.

Barker Clive. Księga krwi II.

Okładki pozaginane na rogach, lekko przetarte na krawędziach. Na tylnej okładce stara naklejka z ceną.