Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Orłowski, Czekalski, Wyszyńska, Pączek i inni. Choroby nerek.

Okładki lekko przetarte i pozaginane w rogach. Przednia okłądka naddarty w lewym, dolnym rogu (3 cm). Przybrudzone boki książki.

Druon Maurice. Królowie Przeklęci tom 6: Lew i lilie.

Okładki mocno poprzecierane szczególnie na krawędziach, rogach z widocznymi załamaniami, grzbiet ponaddzierany. Książka odklejona od grzbietu, rozłamana pomiędzy stronami 96/97. Przybrudzone boki książki.

Masterton Graham. Dżinn.

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach. Na ostatniej stronie liczba "8400" wykonana czarnym długopisem. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Masterton Graham. Zemsta Manitou.

Okładki mocno przetarte i pozaginane. Końce grzbietu ponaddzierane (do 2 cm). Dwie pierwsze kartki odklejone od grzbietu książki od dolnej krawędzi (11 cm). Kartki 5 - 10 oraz 11 - 80 (trzymające się razem) odklejone od grzbietu. Książka nierówno poklejona z grzbietem między stronami 211 - 220. Boki książki przybrudzone. Ogólnie książka w złym stanie!

Fromentin Eugene. Dominik.

Obwoluta przybrudzona i przetarta, głównie przy krawędziach. Przybrudzone boki książki.

Masterton Graham. Wizerunek zła 1-2.

Tom pierwszy: Rogi okładek pozaginane. Wewnątrz książki pieczątki ex libris poprzedniego właściciela, na kilku kartkach przebarwienia. Kartki 193 - 222 nierówno docięte introligatorsko przy górnej krawędzi.

Tom drugi: Okładki przetarte na krawędziach, pozaginane na rogach i przy krawędziach. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Maupassant Guy. Dom pani Tellier.

Delikatnie przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami.

Meyer Stephanie. Zaćmienie.

Delikatnie przetarte okładki.

Sawaszkiewicz Jacek. Sukcesorzy.

Okładki przetarte przy krawędziach i pozaginane w rogach. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki niewyraźna pieczątka "Cena zaniżona" i cyfra "30" napisana długopisem.

Rice Anne. Godzina Czarownic 1-4.

We wszystkich ksiażkach niewielkie przetarcia na krawędziach oraz lekko pozaginane okładki. W tomie I tylna okładka naddarta przy bocznej krawędzi ok 1 cm.

Rice Anne. Lasher 1-2.

W tomie I przetarte okladki szczególnie na krawędziach, książka rozłamana pomiędzy stronami 306-307.

Dumas Aleksander. Anioł Pitou 1 -2.

Delikatnie przybrudzone i przetarte okładki z lekko pozaginanymi rogami, boki książek przybrudzone. W tomie drugim tylna okładka odklejona od grzbietu.

Stendhal. Pamiętnik egotysty.

Delikatnie przybrudzone, przetarte i postrzępione okładki głównie przy krawędziach. Boki książki przybrudzone oraz nierówno przycięte introligatorsko. Brak kawałaka górnego i dolnego grzbietu.

Opolskie Grzegorz, Filipiak Krzystof J., Polański Lech i inni. Ostre zespoły wieńcowe.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte na rogach. Na kilku pierwszych kartkach podkreślenia długopisem.

Balzac Honoriusz. Ostatnie wcielenie Vautrina.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane. Naddarta dolna część przedniej okładki (podobnie pierwsza kartka) na łączeniu z grzbietem, około 6 cm. Grzbiet przybrudzony i z drobnym (1 cm) ubytkiem na dolnym końcu. Na dwóch początkowych stronach zaznaczenia w tekście wykonane kredką. Lekko przybrudzone boki książki.