Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Fenton Sasha. Astrologia - związki z innymi, zdrowie, życie zawodowe, dom i ogród, rozrywki.

Okładki lekko wytarte i pozaginane na rogach. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane czarnym długopisem oraz ołówkiem. Drobne przybrudzenie na dolnym boku książki.

Literatura współczesna "źle obecna" w szkole. Antologia tekstów literackiech i pomocniczych dla klas maturalnych.

Pozaginane rogi okładek, przednia okładka wygięta do góry, okładki przetarte. Ostatnia kartka naddarta przy górnej krawędzi ok 4 cm.

Morgan Chris. Księga wróżb - czyli jak przepowiedzieć przyszłość.

Niewielkie, pionowe przetarcie wzdłuż grzbietu na pierwszej stronie.

Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna. Literatura współczesna - podręcznik dla maturzystów.

Okładki i boki książki przybrudzone. Rogi okładek pozaginanane, na tylnej okładce naklejka z ceną.

Depta Henryk. Film i wychowanie.

Przybrudzone okładki i lekko płócienny grzbiet. Minimalnie wytarte końcówki rogów okładek. Wewnątrz stare, skreślone pieczątki i numery biblioteczne.

Chudziński Edward, Nyczka Tadeusz. Teatr stu - analizy, interpretacje, konteksty, świadectwa odbioru, autobiografia, dokumentacja, ikonografia.

Dodatkowo 5 książeczek z zapowiedzami sztuk: "Ziemia!... ziemia!", "Stypa", "Makijaż", "UBU skowany", "Ubu".

Mocno przybrudzone i przetarte okładki. na przedniej kilka malutkich (wgnieceń jak po cyrklu).

Hill Susan. Jestem królem zamku.

Okładki lekko przybrudzone, minimalnie wytarte na końcach rogów.

Januszewska Hanna. Farfurowa bajka.

Ilustrowała Teresa Wilbik.

Krawędzie okładek przetarte z wyraźnymi śladami zagięć. Przetarcie na tylnej okładce przy górnej krawędzi (2 cm x 4 cm). Wewnątrz stare pieczątki.

Nowak Zdzisław, Tokarczyk Mirosław. Zaklęty rycerz. Drużyna Króla Artura.

Rogi okładek lekko pozaginane. Przy prawej krawędzi przedniej okładki podpis wykonany długopisem.

Conrad Joseph. Tajfun i inne opowiadania (Tajfun, Amy Foster, Falk. Wspomnienie, Jutro).

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Ślady po zagięciach na rogach okładek. Ślad po odklejonej metce z ceną na tylnej okładce.

Mickiewicz Adam. Bajki.

Ilustrował Ludwik Maciąg.

Okładki poplamione, przetarte (głównie na krawędziach i rogach), płócienny grzbiet przybrudzony. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki i 2 pierwszych kartkach przy dolnej części grzbietu widoczne ślady zalania. Pierwsza kartka naddarta przy dolnej części grzbietu (3 cm), na niej również podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym mazakiem.

Dołmatowska Galina, Szyłowa Irina. Sylwetki Radzieckiego Ekranu.

Okładki z widocznymi zagięciami (z góry na dół). Górna część grzbietu znizczona na odcinku 3.5 cm. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Grodziski Stanisław. Franciszek Józef I.

Okładki przybrudzone, pozaginane, przetarte przy krawędziach.

Cosby Bill. Dzieciństwo.

Delikatnie pozaginane rogi okładek. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Falkiewicz Andrzej. Teatr Społeczenstwo.

Lekko przybrudzone okładki z mocno widocznymi śladami po zagięciach. Na przedniej okładce widoczne mocne przetarcie. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Felczyński Zygmunt. Fredreum i inne teatra przemyskie w latach 1696 - 1960.

Brak obwoluty. Lekko przybrudzone i przetarte okładki z widocznymi zagięciami. Przednia i tylna okładka oddarte przy dolnym grzbiecie (po 1,5 cm). Na tylnej okładce pieczątka „Defekt fizyczny cena zniżona” oraz stara cena wykonana niebieskim długopisem. Wewnątrz delikatne przybrudzenia oraz kilka kartek z pozaginanymi rogami. Na ostatniej stronie mała, okrągła pieczątka. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Salmonowicz Stanisław. Fryderyk II.

Przednia okładka przybrudzona, tylna lekko wytarta. Okładki pozaginane na rogach. Przetarty grzbiet i krawędzie okładek. Lekko przybrudzone boki książki. Naddarta (4 cm) dolna krawędź przedostatniej kartki.