Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Guilford Joy Paul. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice.

Brak obwoluty. Okładki poplamione, przetarte na rogach, boki książki przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3 oraz 622/623. Wewnątrz książki podkreślenia i notatki wykonane ołówkiem i kredką. Na stronach 169-170, oraz 452 - 794 (przy dłuższej krawędzi) plama z tuszu.

 

Burgess Sally, Acklam Richard. Advanced Gold exam maximiser with key plus CD.

Rogi okładek lekko zagięte, na kilku stronach w środku podkreślenia i notatki ołówkiem.

Wall W. D. Wychowanie i zdrowie psychiczne.

Na obwolucie widoczne przybrudzenia, przetarcia, oraz naddarcia przy krawędziach (do 3 cm). Oddarty kawałek górnego i dolnego grzbietu obwoluty (po 2 cm). Wewnątrz książki stare pieczątki szkolne. Boki książki lekko przybrudzone.

 

 

Macomber Debbie. 50 Harbor Street.

Okładki lekko przetarte przy krawędziach i na rogach. Na tylnej okładce naklejka z kodem kreskowym.

Wołoszynowa Lidia. Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna.

Okładki przetarte na krawędziach oraz lekko pozaginane na rogach. Na tylnej okładce stara naklejka z wypożyczalni. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych, 3 ostatnie kartki luzem. Przybrudzone boki książki.

Hopkins Andy, Potter Jocelyn. More Work in Progress. Course Book.

Okładki lekko przetarte, w środku notatki ołówkiem.

Przetacznikowa, Wróbel. Z zagadnień psychodydaktyki nauczania początkowego.

Leciutko przybrudzone okładki oraz boki książki. Wewnątrz stare pieczątki biblioteczne.

 

Dobson James. Rozmowy z rodzicami.

Lekko przybrudzone i przetarte okładki (głównie przy krawędziach) z słabo widocznymi śladami po zagięciach. Delikatnie przybrudzone boki książki.

 

 

 

Lawson Michael. Wobec konfliktu.

Na okładkach słabo widoczne zagięcia oraz delikatne przetarcia przy krawędziaich. Na tylnej okładce stara cena napisana niebieskim długopisem.

 

 

Han - Ilgiewicz Natalia. Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Wewnątrz stare pieczątki szkolne.

 

Han - Ilgiewicz Natalia. Dziecko w konflikcie z rodziną.

Lekko przybrudzona obwoluta z delikatnie przetartymi i ponaddzieranymi krawędziami, oraz słabo widocznymi zagięciami. Wewnątrz książka podklejona taśmą (wzdłuż grzbietu). Boki książki trochę przybrudzone.

 

 

Okoń Wincenty. U podstaw problemowego uczenia się.

Płócienne okładki przybrudzone, na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

 

 

Bartkowiak Zbigniew. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania część II.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Przednia okładka oddarta przy dolnej krawędzi grzbietu (6,5 cm) Numer „3J” napisany niebieskim długopisem. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Wewnątrz książki luźna kartka na stronach 223/224.

 

 

Okoń Wincenty. Słownik pedagogiczny.

 

Okładki przetarte i pozaginane głównie na rogach i krawędziach, wewnątrz książki żółte przebarwienia.

Rotter Artur. Podstawy terenoznawstwa górskiego. Znakowanie szlaków w górach.

Delikatnie przybrudzone okładki - na przedniej drobny dopisek wykonany mazakiem.

Kupisiewicz Czesław. Niepowodzenia dydaktyczne - przyczyny oraz niektóre środki zaradcze.

Obwoluta przetarta i ponaddzierana (do 2 cm), oderwane kilka jej fragmentów. Górny bok książki lekko przybrudzony. Na ostatniej kartce pieczątka "Egzemplarz gratisowy".

Muszyński Heliodor. Ideał i cele wychowania.

Lekko przybrudzona obwoluta z mocno przetartymi i ponaddzieranymi krawędziami (do 2 cm). Boki książki trochę przybrudzone.

 

Wall W. D. Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek, na nich ślady po zagięciach. Na ostatniej stronie pieczątka „bonifikata 80 zł”. Wewnątrz stare pieczątki pobiblioteczne.

 

 

Filipczuk Halina. Poznaj swoje dziecko.

Lekko przybrudzone okładki z delikatnie przetartymi krawędziami oraz słabo widocznymi zagięciami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 86/87. Na stronach 87/88 ubytki przy prawej krawędzi (przetarcie, wypalenie). Na ostatniej stronie podpis poprzedniego właściciela. Boki książki lekko przybrudzone.