Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Hajduk Zbigniew. O akceptacji teorii empirycznej. Nakład 1000 egz.

Skrypt wydany na KUL w Lublinie przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Nakład 1000 egz.
Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane na rogach, mocno przybrudzone (wraz z bokami). Na przedniej okładce niewielkie ślady po zalaniu. Grzbiet przetarty, przebarwiony. 

Stensrud Eva J. Saga o Ludziach ze Złotej Góry tom 02: Zerwane Więzy.

Okładki delikatnie przybrudzone, na przedniej przy dolnej krawędzi niewielkie wgniecenie.

Maciejowski Ignacy (Sewer). Zielona latarka.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach. Na drugiej stronie pieczątka "Biblioteki Parafialnej". Książka przedwojenna ale brak daty wydania!

Literatura na świecie nr 5 (97). Juhasz, Netz, Nadas, Dobai, Marosi, Szalay, Kovascs i inni.

Okładki przybrudzone, przetarte, pogięte. Na kilku pierwszych kartkach u dołu widoczna plama i słabo widoczny napis żółtym flamastrem, na ostatniej stronie maziak długopisem. Przybrudzone boki książki.

Ehrenfeucht, Stande. Algebra. Zbiór zadań z matematyki elementarnej.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach zagięcia. Na stronie przedtytułowej i wewnętrznej stronie tylnej okładki podpis poprzedniego właściciela. Kilka ostatnich kartek lekko naddarte przy prawej krawędzi (1 cm).

 

Gdowski, Pluciński. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach zagięcia. Wewnątrz książka podklejona taśmą.

Gdowski, Pluciński. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach zagięcia. Wewnątrz książki stare pieczątki biblioteczne. Kartki lekko pofalowane w wyniku zalania.

 

Leja Franciszek. Rachunek różniczkowy i całkowy.

 

Mocno przybrudzone okładki. Na stronie tytułowej podpis i parafka poprzedniego właściciela.

 

Szlenk Wiesław. Rachunek prawdopodobieństwa dla klasy IV liceum ogólnokształcącego i technikum.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Tylna okładka lekko popisana ołówkiem. Na okładkach słabo widoczne zagięcia.

 

Serafin, Treliński. Geometria - zbiór zadań z matematyki elementarnej.

Leciutko przybrudzone okładki oraz boki książki. Leciutko przytarte okładki również na krawędziach. Na kilku pierwszych kartkach małe, żółte plamki.

Literatura na świecie nr 5 - 6 (250 - 1). Oz, Agnon, Amichaj, Kaniuk, Gilboa, Giri, Awidan, Pinkas i inni.

Okładki przetarte, delikatnie pozaginane na rogach. Na tylnej okładce stara naklejka z ceną, przybrudzone boki książki.

Kiełbasa Antoni ks. Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881 - 1903 - dokumentacja.

Na przedniej okładce naklejka biblioteczna. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Szerszeń Stanisław. Nauka o rzutach.

Książka oprawiona w folię i spięta zszywkami. Boki książki leciutko przybrudzone. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek leciutko pozaginane.

 

Literatura na świecie nr 7 (216). Le Carre, Dorn, Sadkowski, Blake, Frye, Vinca, Łączkowski i inni.

Okładki przetarte, przybrudzone i pogięte. Lekko przybrudzone boki książki.

Rasiowa Helena. Wstęp do matematyki współczesnej.

Biblioteka Matematyczna tom 30.

Okładki leciutko przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na przedniej okładce napis "poz. 1" wykonany długopisem. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok 1 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany czarnym długopisem.

Szurig Zbigniew. Konstrukcje testów i sprawdzianów z matematyki.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach słabo widoczne zagięcia.

 

Plucińska, Pluciński. Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla studentów politechnik.

 

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Przednia okładka lekko naddarta przy prawej krawędzi (1 cm). Na grzbiecie napisany długopisem tytuł książki. Na przedniej okładce widoczne zagięcia.