Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Swift Jonathan. Podróże do wielu odległych narodów świata.

Okładki przybrudzone i odklejone całkiem od grzbietu książki. Urwane dolne rogi u dwóch kartek o stronach 29-32 (bez tekstu). Drobne ślady zagięć na rogach tylnej okładki. Urwany drobny kawałek pierwszej kartki - tuż przy dolnym końcu grzbietu.

Jahnn Hans Henny. 13 niesamowitych opowieści.

Lekko przetarte krawędzie grzbietu. Ślad pionowego zagięcia na przedniej okładce. Przedarta pierwsza kartka - na środku, około 1,5 /0,5 cm. Na pierwszej kartce podpis i kilka cyfr dopisanych flamastrem.

Mickiewicz Adam. Trybuna ludów - Biblioteka Narodowa Seria I nr 27.

Biblioteka Narodowa Seria I nr 27. Przekład, wstęp i komentarz Emila Haecke

Książka oprawiona introligatorsko w twarde okładki. Krawędzie okładek dość mocno wytarte. Rogi okładek pozaginane. Wewnątrz przedniej okładki pieczątka pobiblioteczna. Boki książki lekko przybrudzone. Na kilku stronach pieczątki ex libris i pobiblioteczne. Na wielu stronach tekst podkreślony długopisem oraz niewielkie zagięcia i naddarcia. Brak strony 17 i 18.

 

Towarowski. Piłka nożna. Podręcznik dla sekcji zespołów sportowych i szkół sportowych

Okładka poplamiona, z przebarwieniami, pozaginana i wytarta, zwłaszcza przy krawędziach. Rogi przetarte i pozaginane. Dolna część grzbietu naddarta 2 - 3 cm. Boki książki pożółkniete oraz niektóre strony przebarwione i lekko poplamione. Kartka na stronie 31 - rozdarta. Na ostatniej kartce mała pieczątka.

Morcinek Gustaw. Pokład Joanny.

Ilustrował Leopold Buczkowski.

Obwoluta lekko przybrudzona i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Boki książki lekko przybrudzone. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany piórem.

Orzeszkowa Eliza. Nad Niemnem 1 - 3.

Brak obwolut. Lekko przybrudzone płócienne okładki (na okładkach tomu I dodatkowo przebarwienia), grzbiety książek oraz ich boki.

Kraszewski Józef Ignacy. Latarnia czarnoksięska 1 - 2.

Okładki lekko przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Grzbiety przebarwione.

Żeromski Stefan. Dzieła - Powieści tom 9: Uroda życia.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone.

Stawiarski Władysław, Żarek Janusz. Sprawność fizyczna i planowanie treningu w piłce ręcznej.

Wydanie skryptowe nr 27.

Okładki lekko przetarte, przebarwione. Delikatnie pozaginane rogi.

 

Kwapuliński Roman. Wybrane zagadnienie z zakresu treningu sportowego w narciarstwie.

Nakład 1025 egz. Wydanie skryptowe nr 22.

Okładki lekko przetarte z widocznymi przebarwieniami. Delikatnie pozaginane rogi okładek. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela.

Pawluk Janusz. Judo mistrzów.

Okładki przebarwione z lekko pozaginanymi rogami.

Mikołajczak Zbigniew. Pierwsze lata TKKF.

Obwoluta przetarta, lekko przybrudzona, delikatnie ponaddzierana przy krawędziach. Poprzecierane i pozaginane rogi. Boki książki pożółknięte, lekko przybrudzone. Przed strona tytułową, wklejony dyplom dla poprzedniego właściciela. Tylna okładka odkleja się od grzbietu w dolnej jego cześci na dł. ok 8 cm.

Vonnegut Kurt. Kocia kołyska.

Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach, oddzielone od grzbietu książki.

Hercman Karol. Fizyka 4.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Mocno przytarte okładki również na krawędziach. Na okładkach zagięcia. Przednia okładka naddarta przy dolnej krawędzi grzbietu (2cm). Książka wewnątrz rozklejona na stronach 92/93.

Feynman, Leighton, Sands. Wykłady z fizyki Feynmana. Tom 2 - część 2.

Brak obwoluty. Mocno przybrudzone okładki oraz boki książki. Książka wewnątrz podklejona taśmą. Wewnątrz książki stare pieczątki biblioteczne, lekkie przybrudzenia oraz ślady po zalaniu.

Bolton W. Zarys fizyki.

Lekko przybrudzona obwoluta oraz boki książki. Mocno przytarte i ponaddzierane krawędzie obwoluty (do 1 cm). Wewnątrz książki stare pieczątki biblioteczne oraz ślady po zalaniu.

Bolton W. Zarys fizyki.

Brak obwoluty. Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki.

Herman, Kalestyński, Widomski. Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Lekko zagięte rogi okładek. W prawym górnym rogu książki słabo widoczny ślad po zalaniu.