Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Bowler Dave, Dray Bryan. Genesis.

Okładki i boki boki książki delikatnie przybrudzone. Na przedniej okładce naklejona stara cena. Rogi okładek lekko zagięte.

Kruczek Zygmunt, Walas Bartłomiej. Promocja i informacja turystyczna.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Karpiuk Mirosław. Samorząd terytorialny a państwo - prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym.

Na tylnej okładce stara metka cenowa. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Boki leciutko przybrudzone.

Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech. Historia ustroju i prawa polskiego (1772 - 1918).

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Drobne naddarcie na dolnym końcu grzbietu (2 cm).

Blair Alasdair. Nowy przewodnik po Unii Europejskiej.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki.

Kolberg Oskar. Przysłowia.

Książka w dobrym stanie.

Wróbel Henryk. Studia z filologii słowiańskiej.

Okładki delikatnie przybrudzone. Grzbiet ksiązki naddarty (ok 1 cm) na środku. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Ożdżyński Jan. Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego.

Okładki lekko poprzecierane przy krawędziach i delikatnie pozaginane na rogach. Na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem i długopisem. Minimalnie miejscami przybrudzone boki książki.

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików) - krótki kurs.

Okładki i boki książki mocno przybrudzone. Krawędzie okładek lekko wytarte. Wewnątrz tylnej okładki notatki wykonane długopisem. Na kilku stronach podpis poprzedniego właściciela książki. Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia wykonane ołówkiem.

Razmierow Włodzimierz. U ekonomicznych źródeł hitlerowskiej agresji 1933 - 1935.

Okładki przybrudzone, lekko wytarte z pozaginanymi rogami. Przednia okładka delikatnie odklejona od grzbietu książki.

Malarski Tomasz. Waterloo 1815.

Obwoluta przybrudzona, wytarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Przy górnej krawędzi na tylnej obwolucie 2 cm ubytek.

Zaczyński Marian, Kalęba Beata... W kręgu sporów polsko - litewskich na przełomie XIX i XX wieku tom I.

Z prac Zakładu Bibliografii Polskiej im. Karola Estreichera UJ tom IX.
Na tylnej okładce naklejona stara cena książki, rogi okładek delikatnie pozaginane.

Terlecki Olgierd. Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej.

Obwoluta lekko wytarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Przy górnej krawędzi grzbietu 4 cm naddarcie. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Jasienica Paweł. Ostatnia z rodu - Anna Jagiellonka.

Okładki lekko przybrudzone  z delikatnie pozaginanymi rogami i słabo widocznymi zarysowaniami. Grzbiet z licznymi zagięciami. Lekko przybrudzone boki książki.

Freyre Gilberto. Panowie i niewolnicy - Brazylia.

Obwoluta lekko przybrudzona, przebarwiona i ponaddzierana w wielu miejscach (do 2,5 cm). Boki książki lekko przybrudzone.