Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Stefanowska Z., Tazbir J. Życiorysy historyczne, literackie i legendarne.

Obwoluta ponaddzierana w kilku miejscach (do 1,5 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Rosenstein Erna. Erna Rosenstein - rozmowa Łukasza Guzka z Erną Rosenstein.

Wydano nakładem Stowarzyszenia Artystycznego "Grupa Krakowska". Nakład 500 egzemplarzy.

Okładki delikatnie przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami.

Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna. Historia muzyki 1 - 2.

Na tylnych okładkach, przy górnych krawędziach stara cena książki napisana długopisem. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Górna krawędź grzbietu tomu I delikatnie naddarta (0,5 cm). Oderwany kawałek grzbietu tomu II przy dolnej krawędzi. Na dolnej krawędzi tomu II 3 cm naddarcie i spore zagięcie.

Jarociński Stefan. Mozart.

Obwoluta delikatnie przybrudzona i przetarta. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki u góry podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem.

Bowler Dave, Dray Bryan. Genesis.

Okładki i boki boki książki delikatnie przybrudzone. Na przedniej okładce naklejona stara cena. Rogi okładek lekko zagięte.

Kruczek Zygmunt, Walas Bartłomiej. Promocja i informacja turystyczna.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Karpiuk Mirosław. Samorząd terytorialny a państwo - prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym.

Na tylnej okładce stara metka cenowa. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Boki leciutko przybrudzone.

Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech. Historia ustroju i prawa polskiego (1772 - 1918).

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Drobne naddarcie na dolnym końcu grzbietu (2 cm).

Blair Alasdair. Nowy przewodnik po Unii Europejskiej.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki.

Kolberg Oskar. Przysłowia.

Książka w dobrym stanie.

Wróbel Henryk. Studia z filologii słowiańskiej.

Okładki delikatnie przybrudzone. Grzbiet ksiązki naddarty (ok 1 cm) na środku. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Ożdżyński Jan. Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego.

Okładki lekko poprzecierane przy krawędziach i delikatnie pozaginane na rogach. Na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem i długopisem. Minimalnie miejscami przybrudzone boki książki.

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików) - krótki kurs.

Okładki i boki książki mocno przybrudzone. Krawędzie okładek lekko wytarte. Wewnątrz tylnej okładki notatki wykonane długopisem. Na kilku stronach podpis poprzedniego właściciela książki. Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia wykonane ołówkiem.