Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Habela Jerzy. Słowniczek muzyczny.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach do 2 cm. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

15 lat Państwowej Operetki Śląskiej w Gliwicach.

Na okładkach ślady po zagięciach. Na ostatniej stronie stara pieczątka z ceną, cena oraz skreślenie wykonane niebieskim długopisem.

Młodziejowski Jerzy. Sprzedana narzeczona Fryderyka Smetany.

Obwoluta poplamiona, przybrudzona, przetarta, głównie przy krawędziach.

Mazurek Justyna. Atlas anatomii.

Na przedniej i tylnej okładce niewielkie wgniecenia. Rogi przedniej i tylnej okładki przetarte. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany niebieskim długopisem.

Jackson J. D. Elektrodynamika klasyczna

Brak obwoluty. Okładka książki oklejona przezroczystą folią trwale sklejoną do okładek. Książka rozłamana pomiędzy stronami 799 a 800.

Bystroń Jan St. Pieśni ludu polskiego.

Okładki przybrudzone, postrzępione przy krawędziach, przednia naderwana przy grzbiecie (2 cm.). Wewnątrz książki kilka pieczątek ex libris poprzedniego właściciela. Karki nierozcięte, boki książki nierówno przycięte introligatorsko. Wewnątrz książki nieznaczne przybrudzenia i zagięcia.

Opieński Henryk. Ignacy Jan Paderweski.

Okładki przybrudzone, przetarte, głównie przy krawędziach. Brak grzbietu - tylna okładka doklejona dwoma kawałkami taśmy. Na pierwszej stronie stare pieczątki świetlicowe, kilka cyfr wykonanych czarnym i czerwonym mazakiem. Wewnątrz książki kilka pieczątek pobibliotecznych. Mocno przybrudzony górny bok książki.

Stromenger Karol. Złoty kogucik M. Rimskiego - Korsakowa.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie.

Sikorski Kazimierz. Kontrapunkt część 1 - gatunki, część 2 - kanon.

Poplamione okładki obydwu części, na tylnych stare pieczątki "cena zniżona".

20 lat sceny operowej w Łodzi.

Książka napisana w języku polskim, rosyjskim i angielskim.
Obwoluta przetarta, ponaddzierana przy krawędziach do 3 cm. Przy dolnej krawędzi liczne ubytki

Chechlińska Zofia. Szkice o kulturze muzczynej XIX w.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej oraz na ostatniej stronie stara pieczątka z ceną.

Tacina Jan. Śląskie tańce ludowe tom 1 - Śląsk Cieszyński.

Okładki przetarte, głównie przy krawędziach i na grzbiecie.

Rognoni Luigi. Wiedeńska szkoła muzyczna - ekspresjonizm i dodekafonia.

Biblioteka Res Facta tom 3.
Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach i na grzbiecie.

Łobaczewska Stefania. Zarys historii form muzycznych - próba ujęcia socjologicznego.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami, tylna naderwana przy grzbiecie u dołu do 3 cm.

Jasiński Roman. Na przełomie epoki - muzyka w Warszawie (1910 - 1927).

Brak obwoluty. Książka pęknięta pomiędzy przednią okładką a  stroną tytułową.