Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Twardowski Jan. Z pliszką siwą - dawne i nowe wiersze o przyrodzie.

Poprzecierane rogi okładek oraz obydwa końce grzbietu.

Wysocki Włodzimierz. Nie ma mnie...

Książka napisana w języku rosyjskim i polskim. Delikatnie przetarte okładki, głównie przy kawędziach.

Kaisen Mistrz. Skarby ducha. Poezje szalonego mnicha.

Książka dwustronna.
Minimalnie przybrudzone okładki. Drobnie wgięcie z przetarciem na środku grzbietu oraz podobne uszkodzenie na jednej z okładek.

Puszkin Aleksander. Eugeniusz Oniegin.

Książka napisana w języki polskim i rosyjskim.
Obwoluta przebarwiona, przybrudzona, lekko przetarta, głównie przy krawędziach.

Wiersze znad Ochrydu - antologia poezji macedońskiej XX wieku.

Obwoluta przybrudzona, lekko przetarta, głównie przy krawędziach.

Twardowski Jan. Na osiołku.

Okładki przybrudzone. W górnym lewym rogu książki ślad po zamoczeniu - plama przechodzi na górną krawędź kilku ostatnich kartek. Na stronie tytułowej dedykacja dla poprzedniego właściciela wykonana czarnym długopisem.

Twardowski Jan. Kazanie gorętsze.

Okładki delikatnie przybrudzone i miejscami lekko pozaginane. Książka rozłamana między stronami 116/117. 

Koprowski Jan. Nowa ziemia - wiersze i poematy.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane i wytarte na rogach. U góry tylnej okładki ślad po pieczątce "z rabatem". Na stronie 6 nieaktualna pieczątka i duży mazak wykonany zielonym flamastrem. Kilka kartek nierozciętych przy górnej krawędzi. 

Kofta Jonasz. Pamiętajcie o ogrodach.

Okładki przybrudzone, mocno poprzecierane i z pozaginanymi rogami. Delikatne plamy w górnym lewym rogu książki. Na stronie przedtytułowej dedykacja dla poprzedniego właściciela wykonana czarnym długopisem. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Kilka kartek z zagiętymi rogami. Lekko przybrudzone boki książki. 

Kofta Jonasz. Pamiętajcie o ogrodach.

Okładki minimalnie przybrudzone, pozaginane na rogach i delikatnie wytarte przy krawędziach. Na tylnej okładce nieaktualna naklejka z ceną. Na stronie przedtytułowej drobny podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Rybczyński Aleksander. Jeszcze żyjemy.

Delikatnie przybrudzone okładki, na przedniej pionowe zagięcie.

Międzyrzecki, Andrzejewski, Bazarewski i inni. Wiatr nas nosi po świecie - antologia polskiej poezji żołnierskiej na obczyźnie 1939 - 1945.

Lekko pozaginane rogi okładek. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.