Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Czachowska Jadwiga, Loth Roman. Przewodnik polonisty - bibliografie, biblioteki, muzea literackie.

Obwoluta przybrudzona, lekko przetarta i ponaddzierana przy krawędziach (do 1.5 cm) i na grzbiecie (do 3.5 cm). Boki książki przybrudzone. Na stronach 4, 17 i 617 stare pieczątki pobiblioteczne oraz numer "7594" napisany niebieskim długopisem (pieczątki na stronach 4 i 617 przekreślone). Na dolnych rogach widoczne ślady zalania.

Hernas Czesław. Literatura baroku.

Lekko przybrudzone boki książki.

 

Heistein Józef. Historia literatury włoskiej.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone przebarwione na grzbiecie, na tylnej napisana niebieskim długopisem sygnatura "1/5/01/5" i stara cena "12". Górny bok książki przybrudzony.

Stabryła Stanisław. Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej.

Nakład 750 sztuk.

Okładki lekko przybrudzone. Przednia okładka nadarta przy dolnej krawędzi (1,5 cm). Na przedniej okładce skreślony stary numer biblioteczny. Na 4 i 205 stronie stare, skreślone pieczątki pobiblioteczne. Spis treści popodkreślany ołówkiem.

Klave Janina Z. Premodernizm w Brazylii - przedstawiciele nurtu społecznego w literaturze okresu 1900-1922.

Nakład 500 egzemplarzy. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego tom 101.

Obwoluta lekko ponaddzierana przy górnej krawędzi. Na przedniej okładce skreślony stary numer biblioteczny. Na 4 i 217 stronie stare, skreślone pieczątki pobiblioteczne. Podsumowanie w języku portugalskim.

Dworkin Paul. Pediatria - podręcznik dla studentów i lekarzy.

Okładki przetarte z pozaginanymi rogami, przybrudzone boki książki.

Ros Jerzy. Indyjskie wędrówki.

Obwoluta przybrudzona i przetarta na krawędziach.

Oates Stephen B. Lincoln.

Obwoluta poprzecierana. Postrzępione krawędzie i poprzecierane rogi. Naddarcia w dolnej i górnej części grzbietu.

Bidwell George. Król diamentów - Cecil Rhodes.

Obwoluta przetarta przetarta postrzępiona przy krawędziach.

Wolniewicz Janusz. Ludzie i Atole.

Górna krawędź i grzbiet obwoluty przetarte.

Rambach Pierre. Z Bombaju do Pattarkalu. Ekspedycja Golisha - Wędrówki po Indiach.

Odbarwiony (wyblakły) lekko grzbiet. Przednia obwoluta poplamiona przy górnej krawędzi -  w rogu ślad po zamoczeniu. Górny bok oraz cała obwoluta delikatnie przybrudzone.

Packard, Jarrell, Warshow i inni. Super - ameryka 1 - 2: szkice o kulturze i obyczajach.

Okładki obydwu tomów przebarwione i przybrudzone. Boki książek przybrudzone. Na stronie przedtytułowej w obu tomach zamazany czarnym długopisem podpis poprzedniego właściciela. Tylna okładka tomu II zaczyna odklejać się od grzbietu.

Grzybowski Stansław. Elżbieta Wielka.

Tylna okładka lekko przetarta, przednia przybrudzona. Drobne zagięcia na rogach okładek - największe z tyłu, u góry. Wytarty grzbiet. U góry tylnej okładki dopisana długopisem stara cena książki. Rozłamanie między kartkami 152 a 153.

Kroh Antoni. Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich.

Delikatnie pozaginane i przetarte rogi oraz krawędzie okładek. Przybrudzone okładki i boki książki.

Kotula Tadeusz. Septymiusz Sewerus. Cesarz z Lepicis Magna.

Lekko przybrudzone okładki. Przetarte i pozaginane krawędzie i rogi.

Kaczmarczyk Janusz. Bohdan Chmielnicki.

 Lekko przybrudzone i przetarte okładki. Niewielkie rozłamanie na stronach 97 - 98.

Czerska Danuta. Borys Godunow.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie wytarte przy krawędziach. Dwie pierwsze kartki luzem - oddzielone od reszty książki.

Łepkowski Tadeusz. Piotr Wysocki.

Obwoluta książki przetarta, lekko pozaginana przy krawędziach.

Auderska Halina. Smok w herbie - Królowa Bona 1-2.

Tom I. Na krawędziach i rogach okładkach delikatne przetarcia i zagięcia. Na pierwszych 70 stronach widoczne ślady po zalaniu.
Tom II. Krawędzie i rogi okładek delikatnie przetarte oraz pozaginane.