Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Sade Donatien Alphonse Francois. Zbrodnie miłości.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem, tutaj zagięcie w górnym rogu.

Sade Donatien Alphonse Francois. Justyna czyli nieszczęścia cnoty.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z delikatnymi zagięciami w rogach.

Sade Donatien Alphonse Francois. Justyna czyli nieszczęścia cnoty.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, przednia zgięta wzdłuż grzbietu, wewnątrz tylnej stara cena wykonana czarnym długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 238/239.  Od strony 130 do końca książki przy dolnej krawędzi ślad po zalaniu. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Sade Donatien Alphonse Francois. Niedole cnoty.

Lekko wytarte okładki, ich krawędzie i rogi. Do strony 14 nierówno docięta górna krawędź kartek. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Sade Donatien Alphonse Francois. Niedole cnoty. Zbrodnie miłości.

Okładki przetarte na krawędziach i grzbiecie z kilkoma zagięciami. Boki książki przybrudzone.

Salvayre Lydie. Zwyczajne życie.

Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Sand George. Grzech pana Antoniego.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z licznymi śladami po zagięciach, grzbiet u dołu naderwany ok. 5 cm. Strony 482-486 ledwo trzymają się całości.

Sand George. Mówiący dąb - Opowiadania babuni. Ilustrował Rozwadowski.

Okładki przetarte przy krawędziach i na na rogach. Brak grzbietu.

Sand George. Wędrowny czeladnik.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami. Boki książki nierówno przycięte introligatorsko.

Sardou Romain. I odpuść nam nasze winy.

Lekko przybrudzone boki książki, delikatnie przetarte rogi okładek.

Sarraute Nathalie. Słyszy pan te śmiechy?

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach, przednia naddarta przy dolnej krawędzi (1 cm).

Sartre Jean - Paul. Drogi wolności t. 1 -3.

Okładki i boki wszystkich tomów delikatnie przybrudzone.

Sartre Jean - Paul. Słowa.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone, wytarte i pozaginane na rogach. W górnym rogu pierwszej kartki dopisany długopisem numer "12". Lekko przybrudzone boki książki.

Scarron. Opowieść ucieszna.

Książka wadliwie przycięta introligatorsko - zniszczony bok. Przetarte krawędzie grzbiet. Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (2 cm).

Schmitt Eric - Emmanuel. Pan Ibrahim i kwiaty koranu.

Mocno poprzecierane krawędzie i rogi okładek oraz obydwa końce grzbietu.

Schmitt Eric - Emmanuel. Tektonika uczuć.

Grzbiet przetarty w górnej części na odcinku 2 cm.