Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Tuwim, Grubiński, Śliwiński, Rabska, Błeszyński, Rubinstein, Jabłoński i inni. Na rogu świata i nieskończoności - wspomnienia o Franciszku Fiszerze.

Obwoluta lekko przybrudzona, wytarta na krawędziach, przedarta (7 cm) przy dolnym końcu grzbietu. Na stronie przedtytułowej ślady po naklejkach. Brak strony tytułowej. Książka rozłamana w kilku miejscach, kilka kartek luzem. Delikatnie przybrudzone boki książki (na górnym i kartkach przy górnej krawędzi widoczny ślad po zalaniu).

Majakowski Włodzimierz. Listy do Lili Brik (1917 - 1930).

Przekład, przypisy i słowo wstępne W. Woroszylski.
Obwoluta przybrudzona, poprzecierana na krawędziach. Górny bok książki lekko przybrudzony.

Gombrowicz Witold. Testament.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone, na tylnej przy dolnej krawędzi i na dolnym boku widoczne ślady zalania.

Longchamps de Berier Bogusław. Ochrzczony na szablach powstańczych - wspomnienia (1884 - 1918).

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach, pozaginane na rogach. Grzbiet przybrudzony.

Banachowska - Jaśkiewicz Katarzyna. Niepamięć.

Delikatnie przybrudzone boki książki. Poza tym książka nieotwierana.

Łojek Jerzy. Wiek markiza de Sade - szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku.

Brak obwoluty. Delikatnie przybrudzone okładki, tylna naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 2,5 cm. Boki książki u góry lekko poplamione.

Lichocki, Naruszewicz, Zollner. Kraków za Stanisława Augusta.

Obwoluta delikatnie przybrudzona. Obwoluta książki naderwana przy dolnej krawędzi (do 2,5 cm). Boki książki lekko przybrudzone.

Serczyk Władysław A. Dzieje Polski 1918 - 1939: wybór materiałów źródłowych.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie.

Kowalczykowa Alina. Piłsudski i tradycja.

Leciutko pozaginane rogi okładek.

Hass Ludwik. Ambicje, rachuby, rzeczywistość - wolnomularstwo w Europie Środkowo - Wschodniej 1905 - 1928.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na rogach. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Barycz Henryk. Historia szkół nowodworskich - od założenia do reformy H. Kołłątaja.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami.

Garlicki Andrzej. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt III - 61 Pod rządami Marszałka.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt III-61.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną.

Korcz Władysław. Patriotyczne tradycje polskiego rzemiosła.

Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami.

Stachoń Bolesław. Polityka Polski wobec Turcyi i akcyi antytureckiej w wieku XV do utraty Kilii i Białogrodu (1484).

Wydało Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Okładki przybrudzone, przetarte i postrzępione przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu (do 1 cm) z pozaginanymi rogami. Na przedniej okładce wzdłóż grzbietu 13 cm naddarcie. Na przedniej - u dołu - brakujący fragment rogu, wewnątrz tylnej naklejka pobiblioteczna. Boki książki przybrudzone oraz nierozcięte introligatorsko.