Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Samsonowicz Henryk. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 8 Łokietkowe czasy.

Dzieje Narodu i Państwa Polskiego I - 8.
Okładki lekko przybrudzone. Między wewnętrzną stroną przedniej okładki a stroną sąsiadującą widoczny klej.
 

Roberts J. M. Ilustrowana historia świata tom 5 - Daleki Wschód i podstawy nowożytnej Europy.

Obwoluta delikatnie przetarta (również przy krawędziach) z słabo widocznymi zarysowaniami. Boki książki leciutko przybrudzone.

Reychman Jan. Dzieje Turcji od końca XVIII wieku.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte (głównie przy krawędziach) z słabo widocznymi zagięciami. Na tylnej okładce stara pieczątka "cena zniżona 2 zł". Boki książki delikatnie przybrudzone.

Suchodolski Stanisław. Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej.

Obwoluta mocno przybrudzona i przetarta (głównie przy krawędziach) z widocznymi zagięciami i naddarciami (do 1 cm). Brak prawego, dolnego rogu obwoluty (3 cm x 2 cm). Wewnątrz książki delikatne przybrudzenia.

Nagrodzka - Majchrzyk Teresa. Geneza miast u dawnych ludów tureckich (VII - XII w.).

Okładki delikatnie przetarte (głównie przy krawędziach) z widocznymi zagięciami. Boki książki lekko przybrudzone.

Wipszycka Ewa. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu tom 1.

Okładki delikatnie przybrudzone, grzbiet z licznymi zagięciami wzdłuż. Książka wydana z dwóch gatunków papieru. Boki książki delikatnie przybrudzone.

 

Jelicz Antonina. Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie wiek XIII - XV.

Obwoluta mocno poprzecierana na rogach i krawędziach, z licznymi naddarciami (do 9 cm - wzdłuż prawej krawędzi) i ubytkami (do 3,5 cm) przy końcach grzbietu. Na obwolucie liczne zagięcia i zarysowania. Przybrudzony górny bok książki.

Biskup Marian. Dzieje Narodu i Państwa Polskiego zeszyt I - 14 - Wojna trzynastoletnia.

Cykl: Dzieje Narodu i Państwa Polskiego I-14. Okładki delikatnie przybrudzone.

Wolff Józef. Kniaziowie litewsko - ruscy od końca czternastego wieku.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte. Naddarta tylna okładka przy dolnej krawędzi (2 cm). Książka pęknięta pomiędzy przdenią okładką a sąsiednią kartką. Boki książki delikatnie przybrudzone z małym śladem po zalaniu (górny bok).

Derwich, Żurek... Monarchia Piastów 1038 - 1399.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na okładkach widoczne zarysowania.

Roberts John M. Ilustrowana Historia świata tom IV - Kształtowanie się różnorodnych cywilizacji.

Obwoluta lekko przybrudzona i przetarta (głównie przy krawędziach) z słabo widocznymi zagięciami. Na obwolucie kilka śladów po zarysowaniach.

Księżna Bibesco. Na balu z Proustem.

Obwoluta przybrudzona, przetarta na krawędziach z naddartym grzbietem (około 0.5 cm). U góry strony przedtytułowej podpis wykonany długopisem. Minimalnie przybrudzone boki książki.

Fredro - Boniecki Tadeusz. Zwycięstwo Księdza Jerzego - rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim.

Okładki przybrudzone i lekko wytarte na rogach i krawędziach. Na środku tylnej okładki ślady taśmy klejącej, część tekstu uszkodzona. Drobne naddarcie (1 cm) przy górnym końcu grzbietu. Boki książki przybrudzone.

Gaweł Łukasz. Zamki - Polska

Delikatnie przetarte rogi okładek.

Bąk Jolanta, Klimek Marek. Zamki w Polsce.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte (głównie rogi ) z słabo widocznymi zarysowaniami.

Stingl Miloslav. Indianie bez tomahawków.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone.