Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Lyons John. Chomsky.

Okładki delikatnie przybrudzone, lekko wytarte na krawędziach i z drobnymi zagięciami na rogach. Brak strony przedtytułowej. Kilka zakreśleń tekstu kolorowym markerem.

Lyons John. Biblioteka Wiedzy Współczesnej, Omega tom 230: Chomsky.

Okładki delikatnie przybrudzone, Lekko poprzecierane przy krawędziach i na grzbiecie. Boki książki lekko przybrudzone.

Suchanek Lucjan. Poezja rosyjska pierwszej połowy XIX wieku - antologia.

Książa napisana w języku polskim i rosyjskim.

Książka wydana w drugim obiegu, tzw. Bibuła. Okładki lekko przybrudzone, przednia naddarta przy dolnej krawędzi (1 cm), tylna u góry przy grzbiecie (1 cm), grzbiet przebarwiony. Na stronie tytułowej i 188 częściowo zamazane niebieskim markerem pieczątki ex libris poprzedniego właściciela. Strona tytułowa naddarta przy dolnej krawędzi (1.5 cm).

Czachowski Kazimierz. Między romantyzmem a realizmem.

Brak obwoluty, okładki i boki książki przybrudzone, na tylnej okładce pieczątka "cena zaniżona".

Schaff Adam. Język a poznanie.

Obwoluta przybrudzona, poprzecierana przy krawędziach i na rogach. Lekko przybrudzone boki książki.

Szyrocki Marian. Historia literatury niemieckiej.

Brak obwoluty, okładki przybrudzone i przebarwione na grzbiecie z pozaginanymi rogami. Boki książki przybrudzone. Na stronie 4 podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Na stronach 150, 153, 159, 163, 167 podkreślenia wykonane długopisem. Na kilku stronach widoczne ślady po ołówku.

Kapuścik Janusz, Podgórski Wojciech J. Tradycje żołnierskie literatury polskiej.

Okładki przybrudzone i przetarte, na przedniej numer "82 (091)" napisany mazakiem. Boki książki przybrudzone. Na wewnętrznych stronach okładek ślady kleju. Na stronach 2, 21 i 39 stare pieczątki pobiblioteczne, na stronie 2 dodatkowo numer "15364" napisany niebieskim cienkopisem, oraz pieczątka "unieważniono egzemplarz przeznaczony do obrotu rynkowego".

Strumph Wojtkiewicz Stanisław. Książka szła za emigrantem.

Okładki przybrudzone, przetarte z widocznymi śladami zalania przy dolnej krawędzi, na tylnej pieczątka "egzemplarz uszkodzony cena zaniżona". Płócienny grzbiet i górny bok książki przybrudzone. Na kartkach również widoczne ślady zalania. Dolne rogi stron 75 - 126 pozaginane.

Jerschina, Libera, Sawrymowicz. Historia literatury polskiej - okres romantyzmu dla kl. X.

Okładki poplamione, przetarte na krawędziach i rogach, płócienny grzbiet przybrudzony. Rogi okładek pozaginane, boki książki przybrudzone. Na kilku stronach zakreślenia i notatki wykonane niebieskim długopisem. Strona 251 - 252 naddarta przy dolnej krawędzi (3 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 256/257.

Zgorzelski Czesław. Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności.

Obwoluta przybrudzona i przetarta, boki książki przybrudzone.

Głombiowski Karol, Szwejkowska Helena. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami, przednia zagięta wzłuż. Na wewnętrznych stronach okładek, pierwszej i ostatniej kartce widoczne ślady kleju.

Budzyk, Pollak, Stupkiewicz. Bibliografia literatury polskiej okresu odrodzenia.

Okładki poplamione, przetarte z pozaginanymi rogami, mocno ponaddzierane  przy krawędziach i na grzbiecie (do 4.5 cm). Boki książki przybrudzone, rogi kartek pozaginane. Na stronie tytułowej i 7 podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym piórem. Na części dolnychy rogów kartek widoczne ślady zalania.

Szyrocki Marian. Dzieje literatury niemieckiej tom 1.

Obwoluta lekko przybrudzona, przebarwiona z tyłu i ponaddzierana w kilku miejscach przy górnej krawędzi (do 2 cm). Boki książki przybrudzone.

Sawicki Stefan. Początki syntezy historyczno literackiej w Polsce - o sposobach syntetycznego ujmowania literatury w I połowie w. XIX.

Obwoluta mocno ponaddzierana w wielu miescach (do 3 cm) z przodu oderwany fragment 8 cm x 13 cm z tyłu u góry 4.5 cm x 17.5 cm z tyłu u dołu 3 cm x 4.5 cm. Na tylnej okładce przy górnej krawędzi widoczne zabrudzenie oraz pieczątka "cena zaniżona". Boki książki przybrudzone.

Buttler Danuta, Kurkowska Halina, Satkiewicz Halina. Kultura języka polskiego - zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime).

Okładki delikatnie poprzecierane na krawędziach i przy grzbiecie. lekko pozaginane na rogach. Zagięcia w górnym rogu pierwszej kartki.

Stępnik Krzysztof. Poetyka gawędy wierszowanej.

Okładki przybrudzone, poprzecierane przy krawędziach i rogach, pozaginane w kilku miejscach. Wytarty grzbiet książki. Na stronie tytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem. Minimalnie przybrudzony górny bok książki.

Szulc Aleksander. Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego - dydaktyka języków obcych.

Brak obwoluty. Lekko przybrudzone płócienne okładki, minimalnie wytarte na rogach. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki stara naklejka ex libris. Nieaktualne pieczątki pobiblioteczne na wewnętrznej stronie przedniej okładki, na stronie 4, 17 i 381.

Kita Małgorzata. Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym.

Książka wydana w formie skryptu. Nakład 300 egz.

Okładki minimalnie przybrudzone i delikatnie wytarte z drobnymi zagięciami na rogach. Lekko wytarty grzbiet książki. Niewielkie wgięcie (około 2 cm) u góry bocznej krawędzi kartek od strony 134 do tylnej okładki włącznie.

Sikora Adam. Prorocy szczęśliwych światów.

Okładki pozaginane, przetarte przy krawędziach, lekko przybrudzone wraz z bokami. Grzbiet przebarwiony.