Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Christie Agatha. They Do It With Mirrors.

 Okładki przetarte z widocznymi załamaniami, przednia naddarta przy grzbiecie u dołu (2.5 cm), u góry (0.5 cm). Rogi okładek lekko pozaginane. Na wewnętrznych stronach okładek i tylnej okładce widoczne ślady zalania. Książka rozłamana pomiędzy stronami 82/83, boki książki przybrudzone.

Morrell David. The Brotherhood of the Rose.

 Okładki przetarte na krawędziach, rogach i grzbiecie, rogi lekko pozaginane.

Doroszewska Janina. Pedagogika specjalna 1 - 2.

Tom 1: Podstawowe problemy teorii i praktyki. Tom 2: Podstawowe problemy teorii praktyki i rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy.

Brak obwoluty. Okładki przebarwione i przybrudzone, na stronach tytułowych podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. W tomie pierwszym na przedniej okładce skreślenie wykonanen niebieskim długopisem, luźne kartki od strony 703 do 714, w tomie drugim przednia okładka oddzielona od grzbietu książki. Przybrudzone boki obu tomów.

Szabo Magda. Bal maskowy.

Okładki przybrudzone, pozaginane, przetarte przy krawędziach. Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (0,5 cm). Przybrudzone boki książki.

Święcicka Hanna. Osiołek Łukaszka - z zagadnień pedagogiki rodzinnej.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami, na przedniej oraz na stronie tytułowej numer "1058" wykonany niebieskim długopisem. Na tylnej okładce pieczatka z ceną.

Heinlein Robert A. Stranger In A Strange Land.

 Okładki przetarte na krawędziach, rogach i grzbiecie. Górny bok książki przybrudzony.

Borzyszkowa, Gałkowski, Jasińska, Kirejczyk i inni. Upośledzenie umysłowe - pedagogika.

Brak obwoluty. Delikatnie poplamione, przybrudzone okładki oraz boki książki.

Sasdi Sandor. Pieśń życia.

Okładki pozaginane, przybrudzone, przetarte przy krawędziach. Boki książki nierówno przycięte introligatorsko. i przybrudzone.

Asimov, Clarke, Bradbury, Anderson, Heinlein i inni. Science Fiction - English and American Short Stories.

 Okładki i boki książki przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 20/21 oraz 168/169.

Dery Tibor. Niki - historia pewnego psa.

Okładki pozaginane, przetarte przy krawędziach, przybrudzone wraz z bokami. Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm). Książka oddzielona od grzbietu.

Herczeg Franciszek. Poganie.

Twarde okładki oprawione introligatorsko, przybrudzone i przetarte. Wewnątrz przebarwienia i ślady po zalaniu.

Kirejczyk Kazimierz. Nauczanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej - ze szczególnym uwzględnieniem pracy w klasie I szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo.

Okładki przetarte przy krawędziach i na rogach. Na stronie tutułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "5722" wykonany niebieskim długopisem. Grzbiet oraz boki książki przybrudzone.

Szybka Czesław. Metodyka nauczania historii w szkole średniej.

Okładki poplamione, przybrudzone, przetarte przy karwędziach i na rogach. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "7254" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 17 i 351 pieczątka pobiblioteczna. Boki książki i kartki na krawędziach przybrudzone i poplamione, widoczne ślady po zalaniu.

Kosiorowski Zbigniew. Wyspa Wiecznego Żeglarza.

Okładki lekko pozaginane na rogach, poprzecierane - głównie przy krawędziach.

Fejes Endre. Dobry wieczór lato, dobry wieczór miłość.

Obwoluta przybrudzona, pozaginana i przetarta. Boki książki lekko przybrudzone.

Lewis Oscar. The children of Sanchez - autobiography of a Mexican Family.

 Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i rogach z widocznymi załamaniami na grzbiecie. Rogi okładek lekko pozaginane. Wewnątrz książki podkreślenia oraz notatki wykonane czerwonym i czarnym długopisem.

Beauvoir Simone. The Mandarins.

Brak strony przedtytułowej i tytułowej. Okładki przetarte głównie na krawędziach i rogach. Rogi lekko pozaginane, boki przybrudzone.

Blyton Enid. Best Stories for Six - Year - Olds.

 Okładki lekko przetarte, na przedniej ślady kleju, rogi pozaginane.

Jordan Penny. Blackmailing the Society Bride.

 Na okładkach widoczne załamania i przetarcia, rogi lekko pozaginane.