Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Wróbel Tadeusz. Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane na rogach i delikatnie przetarte na krawędziach grzbietu. Na stronie tytułowej dedykacja wykonana niebieskim długopisem.

Fritzhand, Wiatr, Jankowski i inni. Moralność i wychowanie.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane na rogach i przetarte na krawędziach. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek. Lekko przybrudzone boki książki.

Gurycka Antonina. Przeciw nudzie.

Obwoluta przetarta głównie na rogach i krawędziach, grzbiet lekko przebarwiony.  Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem.

Berge Andre. Uczeń trudny.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Końce grzbietu ponaddzierane (do 2 cm). Na tylnej okładce w prawym górny rogu cyfra "8179" wykonana długopisem. Wewnątrz książka podklejona przezroczystą taśmą, na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Jaczewski A., Korczak Z., Popielarska A. Rozwój i zdrowie ucznia.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane na rogach i przetarte na krawędziach.

Han - Ilgiewicz Natalia. Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej.

Okładki przetarte i pozaginane głównie na rogach i krawędziach, grzbiet książki podklejony przezroczystą taśmą. Wewnątrz książka rozłamana w kilku miejscach, większość kartek poluzowane na zszyciu. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne oraz podkreślenia wykonane ołówkiem i niebieskim długopisem. Wewnątrz książka podklejona w kilku miejscach brązową taśmą klejącą.

Kupisiewicz Czesław. Nauczanie programowane.

Płócienne okładki przybrudzone oraz delikatnie przetarte na rogach i krawędziach.

Putkiewicz, Dobrowolska, Kukołowicz. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii.

Okładki przybrudzone, mocno przetarte i pozaginane. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem.

Ambrozowicz Józef. Rzeszów.

 Wstęp Stanisław Kłos. 

Stan dobry.

Michalik Bożenna. Działalność oświatowa Ignacego Potockiego.

Rogi okładek lekko pozaginane, tylna okładka przybrudzona. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek

Mysłakowski, Baścik, Czekajowski, Grochmal i inni. Wprowadzenie do teorii nauczania.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane na rogach i przetarte na krawędziach. Górne końce grzbietu ponaddzierane (1 cm). Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Przybrudzone boki książki.

Piskorz - Branekova Elżbieta. Wzory Polskich haftów ludowych - roboty ręczne.

Plansze w tekturowej teczce.

Lekko przybrudzona, przetarta (głównie przy krawędziach) teczka z kilkoma śladami po zagięciach.

Leather Stephen. Weterani 1 - 2.

 Krawędzie i rogi okładek leciutko przetarte. Na okładkach słabo widoczne zarysowania.

Sztuka ludowa ziemi łódzkiej.

Książki oprawione w tekturową teczkę, w środku 7 bogato ilustrowanych 8 - stronnicowych książek o tytułach: Ozdoba wnętrz, Plastyka obrzędowa, Rzeźba, Tkaniny, stroje, hafty. Ceramika, Kowalstwo, Katalog wystaw sztuki ludowej ziemi łódzkiej na XX - lecie PRL.

Tekturowa oprawa przetarta (przy krawędziach, na rogach i grzbiecie) z pozaginanymi rogami. Książeczki lekko przetarte na grzbietach.

Schmidt Joel. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.

Lekko przybrudzone boki książki - głównie górny. Na ostatniej stronie dopisana kredką literka "E". U góry pierwszej strony delikatne prostokątne wytarcie.

Asimov Isaac. Preludium Fundacji.

Okładki i grzbiet lekko wytarte, miejscami delikatnie pozaginane. Lekko przybrudzone boki książki.

Osmelak Jerzy. Jak uczyć się samodzielnie.

Krawędzie okładek lekko przetarte. Książka rozłamana pomiędzy stronami 94-95, wewnątrz kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Zaczeniuk - Jundziłł Irena. Rola przedmiotów pedagogicznych w kształceniu nauczycieli.

Rogi okładek lekko pozaginane, krawędzie delikatnie przetarte. Książka oddzielona od grzbietu, wewnatrz kilka starych pieczątek.

Etzold Hans Rudiger. Sam naprawiam - BMW serii 3: eksploatacja, konserwacja, naprawa.

Seria: Sam naprawiam.
Okładki lekko przybrudzone i wytarte z pozaginanymi rogami. Grzbiet naddarty od góry (4 cm) i od dołu (1,5 cm). Kartki wewnątrz (poza pierwszą i ostatnią) oddzielone od grzbietu (część trzymająca się razem, częśc luzem). Boki przybrudzone. Książka w nienajlepszym stanie.

Wiloch Tadeusz J. O powszechności kształcenia na poziomie średnim.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, końce grzbietu lekko ponaddzierane (do 1 cm). Wewnątrz książki kilka starych pieczątek.