Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Dobson James. Rozmowy z rodzicami.

Lekko przybrudzone i przetarte okładki (głównie przy krawędziach) z słabo widocznymi śladami po zagięciach. Delikatnie przybrudzone boki książki.

 

 

 

Lawson Michael. Wobec konfliktu.

Na okładkach słabo widoczne zagięcia oraz delikatne przetarcia przy krawędziaich. Na tylnej okładce stara cena napisana niebieskim długopisem.

 

 

Han - Ilgiewicz Natalia. Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Wewnątrz stare pieczątki szkolne.

 

Han - Ilgiewicz Natalia. Dziecko w konflikcie z rodziną.

Lekko przybrudzona obwoluta z delikatnie przetartymi i ponaddzieranymi krawędziami, oraz słabo widocznymi zagięciami. Wewnątrz książka podklejona taśmą (wzdłuż grzbietu). Boki książki trochę przybrudzone.

 

 

Okoń Wincenty. U podstaw problemowego uczenia się.

Płócienne okładki przybrudzone, na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela.

 

 

Bartkowiak Zbigniew. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania część II.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Przednia okładka oddarta przy dolnej krawędzi grzbietu (6,5 cm) Numer „3J” napisany niebieskim długopisem. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Wewnątrz książki luźna kartka na stronach 223/224.

 

 

Okoń Wincenty. Słownik pedagogiczny.

 

Okładki przetarte i pozaginane głównie na rogach i krawędziach, wewnątrz książki żółte przebarwienia.

Rotter Artur. Podstawy terenoznawstwa górskiego. Znakowanie szlaków w górach.

Delikatnie przybrudzone okładki - na przedniej drobny dopisek wykonany mazakiem.

Kupisiewicz Czesław. Niepowodzenia dydaktyczne - przyczyny oraz niektóre środki zaradcze.

Obwoluta przetarta i ponaddzierana (do 2 cm), oderwane kilka jej fragmentów. Górny bok książki lekko przybrudzony. Na ostatniej kartce pieczątka "Egzemplarz gratisowy".

Muszyński Heliodor. Ideał i cele wychowania.

Lekko przybrudzona obwoluta z mocno przetartymi i ponaddzieranymi krawędziami (do 2 cm). Boki książki trochę przybrudzone.

 

Wall W. D. Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek, na nich ślady po zagięciach. Na ostatniej stronie pieczątka „bonifikata 80 zł”. Wewnątrz stare pieczątki pobiblioteczne.

 

 

Filipczuk Halina. Poznaj swoje dziecko.

Lekko przybrudzone okładki z delikatnie przetartymi krawędziami oraz słabo widocznymi zagięciami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 86/87. Na stronach 87/88 ubytki przy prawej krawędzi (przetarcie, wypalenie). Na ostatniej stronie podpis poprzedniego właściciela. Boki książki lekko przybrudzone.

 

 

Okoń Wincenty. O postępie pedagogicznym.

Na okładkach słabo widoczne zagięcia z delikatnie przetartymi krawędziami. Na przedniej okładce numer „654” wykonany niebieskim długopisem. Strony 17 – 32 nierówno przycięte introligatorsko, oraz lekko naddarte przy prawej krawędzi (1 cm). Strona przedtytułowa delikatnie popisana niebieskim długopisem. Trochę przybrudzone boki książki.

 

 

Bartkowiak Zbigniew. Higiena dziecka w wieku przedszkolnym.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Na grzbiecie oraz wewnątrz, na stronach 4 – 8 ślady po zalaniu. Książka wewnątrz podklejona taśmą (wzdłuż grzbietu) na trzech pierwszych kartkach. Na stronie tytułowej lekkie przebarwienie oraz podpis poprzedniego właściciela.

 

 

 

Tyszkowa Maria. Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych.

Lekko przybrudzone okładki z delikatnie przetartymi krawędziami oraz słabo widocznymi zagięciami. Książka wewnątrz podklejona taśmą (wzdłuż grzbietu).

 

 

Skinner Carol, Bogucka Mariola. New Friends 1 plus CD - ROM. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Nowy.

Nowy.
Jeśli jesteście państwo zainteresowani zakupem większej ilość tego podręcznika prosimy o kontakt.

Granger Colin. Hot Spot 1 plus CD - ROM. Książka ucznia. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Nowa.


Nowa.
Jeśli jesteście państwo zainteresowani zakupem większej ilość tego podręcznika prosimy o kontakt.

Dooley Jenny, Evans Virginia. Welcome Friends 1 Workbook. Nowa.

Nowa.
 

Jeśli jesteście państwo zainteresowani zakupem większej ilość tego podręcznika prosimy o kontakt.

Drdoś, Kele, Mariot, Midriak, Zatkalik. Park Narodowy Sagarmatha - Szerpowie i ich ojczyzna pod Mount Everestem

Delikatnie przybrudzona obwoluta z wytartymi krawędziami. Lekko wygięta górna krawędź przedniej części obwoluty.