Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Piętkowski Radzimir. Fundamentowanie.

Okładki i boki książki przybrudzone. Książka pęknięta pomiędzy obiema okładkami a sąsiednimi kartkami - tutaj strony sklejone bezbarwną taśmą klejącą. Na kilku stronach stare, skreślone pieczątki pobiblioteczne.

Marković Mihailo. Formalizm w logice współczesnej.

Obwoluta przetarta na rogach, krawędziach i grzbiecie, u góry naddarcie (5 cm) podklejone od wewnątrz bezbarwną taśmą.

Kmietowicz A., Kubiak W. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia - tom 1: monety arabskie.

Wydał Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Nakład 480 egzemplarzy!

Okładki przybrudzone, poprzecierane i pozaginane na krawędziach. Rogi okładek pozaginane. Ślad po zamoczeniu przy górnym i dolnym końcu grzbietu, na bocznej krawędzi tylnej okładki oraz w dolnej połowie kartek od strony 309. Dwie ostatnie kartki sklejone ze sobą (tablice). Niektóre kartki nierozcięte introligatorsko przy górnej krawędzi.

Magdoń Andrzej. Reporter i jego warsztat.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie. Na tylnej okładce widoczne zarysowania i stara metka z ceną. Delikatnie pozaginane rogi okładek.
 

Kostyrko, Okołowicz - Grabowska. Pomiary i regulacja wilgotności w pomieszczeniach.

Górna część grzbietu okładek podklejona taśmą. Dolna krawędź grzbietu okładek naddarta (1cm). Lekko przytarte krawędzie i rogi okładek. Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki.

Okólski, Rudolf. Konstrukcje budowlane - część 2.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Lekko zagięte rogi okładek. Strona 9 i 331 przy dolnej krawędzi lekko popisana niebieskim długopisem. Na kilku ostatnich kartkach, przy prawej krawędzi ślad po zalaniu.

Kobiak, Stachurski. Konstrukcje żelbetowe - tom 2.

Brak obwoluty. Leciutko przybrudzone okładki oraz boki książki.

Nitsch Kazimierz. Wybór z pism Jana Kochanowskiego.

Okładki lekko pobrudzone, z wytartymi rogami. Naddarta w kilku miejscach boczna krawędź tylnej okładki (do 1 cm). Górne krawędzie kartek nierozcięte introligatorsko. Wytarty grzbiet. drobne naddarcie z minimalnym ubytkiem na dolnym boku książki.

Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, nr 2.

Krasicki Ignacy. Urywki języka Ignacego Krasickiego - według pierwszych druków.

Okładki zniszczone - przybrudzone, ponaddzierane na krawędziach, z ubytkami i zagięciami w rogach. Okładki oddzielone od grzbietu książki (przednia okładka oddzielona od tylnej). Krawędzie kartek nierówno docięte. Podpis imienny i adres u góry strony tytułowej.

Morelowski Józef. Treny i sen - poezye ks. Morelowskiego napisane w roku ostatniego rozbioru Polski 1795

Okładki przybrudzone ze śladami zagięć na rogach. Naderwany dolny koniec grzbietu (około 1,5 cm).

Werten Marja. Zabawki z pudełek.

Okładki odzielone od całości, przybrudzone i miejscami pozaginane. Mocno podniszczony grzbiet - naddarty prawie na całej długości. Naderwanie bocznej krawędzi przedniej okładki (około 3,5 cm). Wytarte i pozaginane rogi kartek. Stara, nieczytelna pieczątka w dolnym rogu przedniej okładki. Ogólnie: Książka w nienajlepszym stanie!

Grimm. Die Gansemagd.

Okładki pobrudzone, ich krawędzie z ubytkami. Wytarty i ponaddzierany grzbiet. Rogi okładek i rogi kartek również podniszczone. Ogólnie książka w nienajlepszym stanie.

Wewnątrz książki liczne kolorowe ilustracje (na zdjęciu skan okładki  i przykładowej strony z ilustracją).

Siemieniec, Wolny. Wytrzymałość materiałów. Część 3 - sprężystość i plastyczność. Wybór zadań i przykładów.

Leciutko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Na przedniej okładce przy prawej krawędzi mocno widoczne ślady po częściowo odklejonej białej taśmie.

Łubiński, Żółtowski. Konstrukcje metalowe część 2.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie i rogi okładek. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną.

Walter Jan, Wojnarowicz Stanisław. Wodociągi i kanalizacja.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie i rogi okładek. Na tylnej okładce dwie pieczątki  "cena zniżona zł 14".

Rietschel. Ogrzewanie i klimatyzacja. Tom 1 - podstawy cieplno - fizjologiczne i higieniczne.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Książka wewnątrz podklejona taśmą. Wewnątrz książki stare pieczątki biblioteczne.

Piętkowski, Czarnota - Bojarski. Mechanika gruntów.

Lekko przybrudzone okładki, raz mocno boki książki. Mocno przytrate krawędzie i rogi okładek. Na tylnej okładce stara naklejka biblioteczna. Wewnątrz książki stare pieczątki i numery biblioteczne.

Bąkowski Konrad. Sieci gazowe - projektowanie, budowa.

Brak grzbietu okładek. Mocno przytarte i przetarte krawędzie i rogi okładek. Mocno przybrudzone okładki oraz boki książki. Na kilku ostatnich kartkach przy krawędzi grzbietu ślady po zalaniu.

Czetwertyński Edward. Hydraulika i hydromechanika.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Przednia okładka oddarta od górnej i dolnej części grzbietu (po 1,5 cm). Wewnątrz książka podklejona taśmą.

Danilecki Władysław, Mączyński Maciej. Izolacje przeciwwilgociowe.

Okładki leciutko przetarte, boki książki delikatnie przybrudzone. Na stronie tytułowej stara pieczątka pobiblioteczna. Rogi kilku kartek lekko pozaginane.