Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Starzyńska Wacława. Podręcznik statystyki.

Na stronie tytułowej podpis długopisem, lekko pozaginane rogi okładek. Na kilku stronach zaznaczenia zielonym markerem.

Dębski Stanisław i Damian. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw część 2

Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Krześniak Krzysztof. Podstawy ekonomii - podręcznik dla szkół średnich do nauki zawodów: Technik Agrobiznesu, Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technik Technologii Żywności, Technik Weterynarz.

Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czerwonym długopisem, na tylnej okładce naklejka z ceną. Delikatnie pozaginane rogi okładek.

Krześniak Krzysztof. Podstawy rachunkowości - podręcznik dla szkół średnich do nauki zawodów: Technik agrobiznesu, Technik obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa.

Okładki pozaginane, poprzecierane na rogach. Przybrudzone boki książki, na boku książki maziaki wykonane czarnym długopisem, na stronie tytułowej podpisy wykonane również czarnym długopisem. Na większości kartek, w rogach zagięcia.

Pietraszewski Marian. Ekonomika przedsiębiorstw część 2

Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Komosa Andrzej. Ekonomika handlu. Część 1 - ćwiczenia.

Kilka stron wypełnione ołówkiem. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Komosa Andrzej. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej część 1 - planowanie działalności gospodarczej.

Okładki i boki książki przybrudzone, poprzecierane rogi okładek. Na okładkach liczne, lecz słabo widoczne ślady po zagięciach. Na tylnej okładce naklejka z ceną. Wewnątrz tylnej okładki pionowa kreska wykonana niebieskim długopisem i ślad po korektorze.

Musiałkiewicz Jacek. Marketing.

Pozaginane rogi okładek, na tylnej ślad po starej naklejce z ceną. Boki książki lekko przybrudzone.

Morrow James. Pióro Archanioła.

Książka w dobrym stanie.

Krzysztofiak Mirosław, Urbanek Danuta. Metody statystyczne.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte przy krawędziach z widocznymi zagięciami i zarysowaniami. Lekko przybrudzone boki książki (widoczne ślady po zalaniu). Książka rozłamana na stronach 80/81.

McKenna Lindsay. Niewinna czarodziejka - Harlequin Orchidea nr 95.

Na przedniej okładce podpis poprzedniego właściciela oraz serce wykonane czarnym mazakiem.

Sinclair Tracy. Królewski kochanek - Harlequin Orchidea nr 63.

Przednia okładka i 15 pierwszych kartek lekko pofalowane.