Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Duczkowska - Piasecka Małgorzata. Marketing w agrobiznesie.

Okładki przybrudzone, widoczne zarysowania. Na tylnej okładce stara metka z ceną. 

Andrzejczak, Mikina, Rzeźnik, Wajgner. Podstawy działalności handlowej.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte na krawędziach. 

Andrzejczak, Mikina, Rzeźnik, Wajgner. Podstawy działalności handlowej.

Okładki przybrudzone, przetarte krawędzie, widoczne ślady zagięć.

Andrzejczak, Mikina, Wajgner. Sprzedaż towarów część I.

Okładki mocno przybrudzone, przetarte krawędzie. Na tylnej okładce ślad po zalaniu przechodzący na kilka kartek.Na kilku stronach podkreślenia wykonane zakreślaczem.

Dębski Stanisław. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw część 2.

Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach, słabo widoczne ślady zarysowań. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany zielonym długopisem. Na kilku stronach podkreślenia ołówkiem. 

Dębski Stanisław. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw część 1.

Okładki przetarte przy krawędziach, przybrudzone, pozaginane rogi, widocze ślady zarysowań. Na przedniej okładce mazaki wykonane niebieskim długopisem. Na tylnej okładce stara metka, pionowe zagięcie. Wewnątrz przedniej oraz tylnej okładki ślady po taśmie klejącej oraz mazaki wykonane niebieskim długopisem. Na kilku stronach podkreślenia wykonane ołówkiem. 

Krześniak Krzysztof. Podstawy rachunkowości - podręcznik dla szkół średnich do nauki zawodów: Technik agrobiznesu, Technik obsługi turystycznej, Technik hotelarstwa.

Okładki przetarte przy krawędziach, słabo widoczne ślady zarysowań. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Sarna Piotr. Kultura zawodu.

Stan bardzo dobry. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Jurczak, Mikołajczak - Schoepe, Szmyt. Testy przygotowujące do egzaminu zawodowego - technik handlowiec.

Na przedniej okładce ślad po naklejce (w górnym rogu). Testy częściowo uzupełnione.

Gaworecki Władysław W. Turystyka.

Okładki delikatnie przybrudzone. Na przedniej okładce widoczny ślad po zagięciu. 

Wajgner, Tylińska. Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie - podręcznik dla nauki zawodu Technik hotelarstwa.

Delikatnie pozaginane rogi okładek. Przednia okładka naddarta 1.5 cm przy grzbiecie. Książka częściowo uzupełniona ołówkiem. 

Różewicz Tadeusz. Poezja. Dramat. Proza.

Okładki lekko przybrudzone pozaginane w kilku miejscach. Lekko przybrudzone boki książki. Na kilkunastu ostatnich kartkach zagięcia. Książka lekko rozłamana pomiędzy pierwszą kartką a stroną tytułową.