Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

The faceted Chamber in the Moscow Kremlin.

Książka wydana w języku angielskim i rosyjskim.
Końce grzbietu ponaddzierane do 5 cm.

Likhatchev Dimitri, Gormine Vladimir. Novgorod - architecture et art XI - XVIII siecles.

Książa wydana w języku francuskim. 
Oprawa kartonowa przybrudzona, przetarta i naddarta na krawędziach (do 4 cm). Stan książki dobry.

Italian painting the Hermitage.

Książka napisana w języku angielskim.
Oprawa kartonowa lekko przetarta, głównie przy krawędziach. Obwoluta książki naddarta w kilku miejscach (do 1 cm), lekko przybrudzone boki książki (niewielkie plamy).

Bensusan S. L. Murillo - arcydzieła malarskie w reprodukcjach barwnych.

Okładki przybrudzone i przetarte. Grzbiet z przedartą krawędzią przedniej okładki, naddarty na obydwu końcach na krawędzi tylnej okładki (do 11 cm) i odklejony od książki. Boki przybrudzone.

Sarianidi Victor. Bactrian Gold - From the Excavations of the Tillya - Tepe Necropolis in Northern Afganistan.

Książka napisana w języku angielskim.
Oprawa tekturowa lekko przybrudzona. Stan książki dobry.

Maclin A. E. Greuze - arcydzieła malarskie w reprodukcjach barwnych.

Okładki przybrudzone i przetarte. Brak grzbietu. Boki książki przybrudzone.

Hind C. Lewis. Watteau - arcydzieła malarskie w reprodukcjach barwnych.

Okładki przybrudzone i przetarte, brak grzbietu. Boki ksiażki przybrudzone (najmocniej górny).

Bernhard Maria Ludwika. Sztuka Grecka V wieku p.n.e.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana na krawędziach do 4 cm. Książka rozłamana w kilku miejscach. Lekko przybrudzony górny bok książki.

Gajda Janusz. Antropologia kulturowa 1 - wprowadzenie do wiedzy o kulturze.

Okładki z delikatnie zagiętymi rogami, na tylnej naklejka z numerem "7839". Boki książki lekko przybrudzone.

Walicki Michał, Gieysztor Aleksander i inni. Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku tom 1.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana na krawędziach (do 4 cm), na grzbiecie u dołu brakujący fragment 6 x 7 cm. Nieznacznie przybrudzony górny bok książki.

Leszczyński Jerzy. Z pamiętnika aktora.

Nakład 10 250 egz.
Obwoluta przybrudzona, z kilkoma naddarciami (do 1 cm) z widocznymi śladami po zagięciach. Na 5, 6 oraz 268 stronie przyklejone wycinki z gazet.

Armółowicz - Kosecka, Bernasikowa, Białłowicz - Krygierowa i inni. Sztuka francuska w zbiorach Polskich 1230 - 1830.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. W katalogu autorów podkreślenia wykonane czerwonym i czarnym długopisem. Boki książki przybrudzone.

Żygulski jun Zdzisław. Sztuka islamu w zbiorach polskich.

Wewnątrz tylnej okładki cena wykonana niebieskim długopisem.

Dobrzeniecki, Ruszczycówna, Niesiołowska - Rothertowa. Sztuka sakralna w Polsce - malarstwo.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana na krawędziach i rogach do 2 cm. Boki książki przybrudzone.

Świechowski Zygmunt. Sztuka romańska w Polsce.

Obwoluta ponaddzierana na krawędziach i rogach do 6 cm.

Grabowski Józef. Sztuka ludowa - formy i regiony w Polsce.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana na krawędziach do 3 cm. Boki książki przybrudzone.