Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Gorki, Antonow, Dorosz, German i inni. Opowiadania pisarzy radzieckich - tom pierwszy.

Okładki lekko poplamione i wytarte (głównie na rogach i krawędziach), na przedniej kilka małych, czerwonych plamek, na tylnej okładce stara pieczątka "Loteria książkowa". Boki książki przebarwione.

Kuprin Aleksander. Utwory wybrane - tom drugi.

Złota Seria Literatury Rosyjskiej. Przybrudzone okładki z wytartymi rogami, grzbiet oraz wewnętrzne strony okładek przebarwione. Książka pęknięta pomiędzy stroną przedtytułową a tytułową. Strony od tytułowej do 336 połączone z pozostałymi stronami tylko górnym zszyciem, które jest mocno poluzowane. Boki książki przybrudzone.

Winogradow Anatol. Potępienie Paganiniego.

Przybrudzone okładki oraz boki, książka pęknięta pomiędzy spisem treści a ostatnią stroną.

Winogradow Anatolij. Trzy barwy czasu.

Okładki wytarte na krawędziach z pozaginanymi rogami. Grzbiet naddarty od góry i od dołu (do 4 cm) z oderwanymi fragmentami przy górnej i dolnej krawędzi. Na stronie przedtytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana zielonym długopisem. Strony od 1 do 16 trzymające się tylko na górnym zszyciu. Wewnątrz kilka pogiętych kartek, książka rozłamana pomiędzy stronami 448/449. Górny bok przykurzony.

Brzeziński Jerzy. Elementy metodologii badań psychologicznych.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte przy krawędziach z kilkoma zagięciami.

Toss Anatolij. Fantazje kobiety dojrzałej.

Okładki wytarte, na wewnętrznej stronie tylnej okładki podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Boki leciutko przybrudzone.

Csoori Sandor. Seria humanum est: Era oczu.

Delikatnie pożółknięty grzbiet obwoluty.

Blaga Lucian. Seria Humanum est: Poematy światła i inne utwory.

Delikatnie przybrudzona obwoluta, wytarta na rogach.

Cardenal Ernesto. Seria Humanum est: Poematy.

Seria Humanum est.
Delikatnie przybrudzona obwoluta, naderwana u góry do 1 cm.

Pielewin Wiktor. Generation P.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki, rogi okładek pozaginane, na wewnętrznej stronie tylnej okładki niewyraźna pieczątka.

Stanescu Nichita. Sria Humanum est: Niesłowa i inne wiersze.

Obwoluta delikatnie przybrudzona, ponaddzierana przy poziomych krawędziach ok. 4 cm.

Kondratiew Wiaczesław. Saszka.

Seria KIK. Leciutko przybrudzone okładki z delikatnie wytartymi i pozaginanymi rogami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 62/63.

Zegadłowicz Emil. Wrzosy.

Wersja kieszonkowa.
Stan dobry.

Kirnosow Aleksy. Dwa kwietnie.

Seria KIK. Okładki przybrudzone z pozaginanymi rogami, grzbiet z oderwanymi 1 cm fragmentami przy górnej i dolnej krawędzi (do 1 cm). Strona przedtytułowa naddarta przy dolnej krawędzi grzbietu (6 cm). Większość kartek wewnątrz książki posiada ślady po zalaniu, górny bok przybrudzony.