Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Szekspir William (Shakespeare). Dzieła dramatyczne tom 4 - Kroniki 2.

Brak obwoluty. Płócienne okładki delikatnie przybrudzone, grzbiet przebarwiony. Górny bok książki minimalnie przybrudzony.

Szekspir William (Shakespeare). Dzieła dramatyczne I - VI : Komedie 1 - 2, Kroniki 1 - 2, Tragedie 1 - 2.

We wszystkich tomach brak obwoluty.
Komedie 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiety przebarwione.

Kroniki 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiety lekko odbarwione na końcachu. W tomie 2 przednia okładka oderwana od grzbietu książki.

Tragedie 1 - 2: Płócienne okładki oraz boki książek przybrudzone, grzbiet tomu 2 poplamiony i mocno przebarwiony.

Pavese Cesare. Dialogi z leukoteą. Mit.

Okładki przybrudzone, delikatnie wytate oraz lekko pozaginane na rogach. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem. Kartka o stronach 63 - 64 naderwana przy dolnej krawędzi (tekst nieuszkodzony).

Norwid Cyprian Kamil. Pisma wybrane część 3 - Dramaty( Chwila myśli. Noc tysiączna druga. Wanda. Krakus, książę nieznany. Słodycz. Aktor...)

Okładki lekko przybrudzone i wytarte, pozaginane na rogach i krawędziach. Górny róg tylnej okładki nierówno przycięty. Na kilku pierwszych i ostatniej kartce delikatne przebarwienia na krawędzi po zamoczeniu. Większość kartek minimalnie pofalowana.

Kuśmierek Józef. Dramaty (Rok 1944. Cena. Stracone wakacje. A deszcz wciąż pada).

Okładki przetarte (głównie na rogach i krawędziach). Dolny koniec grzbietu naddarty (8 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Bergman Ingmar. Scenariusze: Wieczór kuglarzy. Siódma pieczęć. Tam, gdzie rosną poziomki. Milczenie. Persona. Szepty i krzyki.

Okładki przetarte i miejscami pozaginane (również na rogach i krawędziach). Grzbiet oraz boki książki przybrudzone.

Norwid Cyprian. Pisma wszystkie, tom 4 - Dramaty: część pierwsza.

Brak obwoluty. Płócienne okładki mocno przybrudzone - zwłaszcza na krawędziach, pozaginane lekko na rogach.

Morstin Ludwik Hieronim. Dramaty polskie (Burmistrz z Wieliczki. Wybrańcy pod Wiedniem. Trudna miłość. W Słońcu).

Obwoluta przybrudzona, lekko pozaginana, poanddzierana i przetarta na krawędziach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 272/273.

de Cervantes Saavedra Miguel. Intermedia.

Obwoluta przybrudzona (przy górnej krawędzi odbarwienie), przetarta i ponaddzierana na krawędziach oraz na rogach (spory ubytek obwoluty na grzbiecie). Górny bok książki przybrudzony.

Mrożek Sławomir. Wybór dramatów i opowiadań.

Okładki przybrudzone, przy krawędziach, rogach oraz górnym końcu grzbietu ubytki. Książka rozłamana pomiędzy stronami 288/289, górne rogi (końcówki) kilku ostatnich kartek naddarte.

Iwaszkiewicz Jarosław. Teatralia.

Obwoluta przybrudzona, na krawędziach wytarta, u góry ponaddzierana (największe naddarcie 4 cm). Lekko przybrudzony górny bok książki.

Helman Alicja. Słownik pojęć filmowych tom 1: język, znak, denotacja - konotacja, identyfikacja.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte delikatnie na krawędziach i rogach. W środku kilka zaznaczeń wykonanych zielonym markerem.

Jackiewicz Aleksander. Latarnia czarnoksięska 2.

Okładki lekko przybrudzone, na rogach delikatnie wytarte i z delikatnie pozaginanymi rogami. 

Helman Alicja. Słownik pojęć filmowych tom 2 (forma, rytm, ideologia, suture).

Okładki lekko wytarte i delikatnie przybrudzone, z drobnymi zagięciami na rogach. W tekście kilka zakreśleń wykonanych markerami.

Kołodyński Andrzej. Dziedzictwo wyobraźni - historia filmu SF.

Okładki lekko wytarte na rogach i krawędziach. U góry tylnej okładki dopisana długopisem liczba "13000". Na środku książka z tendencją do rozklejania.

Żeleński Boy Tadeusz. Pisma tom XIX: Flirt z Melpomeną - wieczór pierwszy i drugi.

Brak obwoluty. Lekko pobrudzone płócienne okładki i grzbiet. W dolnym rogu większości kartek ślad po zamoczeniu. Lekko przybrudzone boki ksiązki.

Potoczek Stanisław. Krakowski Teatr Międzyszkolny 1955 - 1965.

Okładki przybrudzone, ze śladami zagięć na rogach. Drobne przetarcie przy górnej krawędzi przedniej okładki. Środkowe kartki minimalnie pofalowane - delikatny ślad po zamoczeniu przy grzbiecie.

Walton Stephen, Leech Graham. Wprowadzenie do echokardiografii dopplerowskiej.

Okładki przyrudzone z pozaginanymi rogami. Kartki 35-38 luzem, w środku pieczątki ex libris poprzedniego właściciela.