Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Świerczyńska Dobrosława. Polski pseudonim literacki.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Rogi okładki przedniej lekko zagięte.

Żeleński Boy Tadeusz. Słówka.

Materiałowe okładki i boki książki lekko przybrudzone. Wewnątrz tylnej okładki mała pieczątka. 

Piskunow, Kogan, Kondratowicz, Pawłowski, Boczarow i inni. Człowiek na wojnie - Wielka Wojna Narodowa w literaturze radzieckiej.

Obwoluta delikatnie wytarta i przybrudzona. Na obwolucie i ostatniej stronie pieczatka. Boki książki przybrudzone.

Marschall J., Drysdale R. Ludzie pylnego szlaku - Australia.

Obwoluta lekko przybrudzona i przetarta na krawędziach. Drobne naddarcia na obydwu końcach grzbietu obwoluty.

Stępień Mariana, Walecki Wacław. Literackie wizje i re-wizje.

Materiały pomocnicze do szkoły średniej.

Okładki lekko przebarwione.

Kwiatkowski Jerzy. Poezje bez granic. Szkice o poetach francuskich.

Cendrars, Desnos, Michaux, Supervielle.

Obwoluta lekko przybrudzona i naddarta w kilku miejscach przy krawędzi górnej. Na górnej części grzbietu oderwany kawałek obwoluty. Boki książki delikatnie przybrudzone. Wewnątrz tylnej okładki mała pieczątka.

Sundman Per Olof . Ocean Lodowaty.

Przybrudzona okładka. Na stronie tytułowej krótka dedykacja wykonana piórem oraz dwie pieczątki (szkolna i wicedyrektora).

Czapliński P., Śliwiński P. Kontrapunkt.

Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Stolarek Zbigniew. Podróż do wielkiego patata.

Obwoluta lekko pobrudzona i miejscami ponaddzierana na poziomych krawędziach. Delikatnie przybrudzony górny bok książki. Zniszczone końcówki grzbietu obwoluty.

Wańkowicz Melchior. W pępku Ameryki.

Obwoluta lekko przybrudzona, na poziomych krawędziach ponaddzierana i z ubytkami. Przedarcie (1/1 cm) na środku grzbietu obwoluty.

Chegaray Jacques. Hawaje.

Obwoluta lekko przybrudzona, poprzecierana i ponaddzierana na krawędziach - najmocniej podniszczone obydwa końce grzbietu (po 1 cm).

Majda Jan. Tatrzańskim szlakiem literatury.

Szkice literackie.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane i wytarte na krawędziach.

Szumańska Ewa. Tunes, Tunes.

Obwoluta delikatnie przybrudzona, lekko przetarta na krawędziach.

Helsztyński Stanisław. Moje Szekspiriana.

Obwoluta przetarta przy krawędziach, lekko przybrudzona wraz z bokami. Grzbiet naddarty przy górnej krawędzi (1 cm). Na stronie przedtytułowej stara pieczątka i dedykacja poprzedniego właściciela wykonana długopisem, na środku przy grzbiecie wydarta dziura (ok. 1 cm) - tekst nieuszkodzony. 

Żółkiewski Stefan. Kultura Socjologia Semiotyka literacka.

Obwoluta lekko przybrudzona i wytarta na krawędziach.

Śliziński Jerzy. Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy.

Obwoluta przetarta i ponaddzierana w kliku miejscach przy krawędziach.

Cloulas Ivan. Wawrzyniec Wspaniały.

Obwoluta przetarta głównie przy krawędziach.

Durković - Jaksić Ljubomir. Mickiewicz i Jugosłowianie.

Nakład 5 tys egz.

Naddarta przednia okładka (10 cm).

Galster Bohdan. O poetyce Aleksandra Puszkina.

Nakład 880 egzemplarzy. Materiały z sesji naukowej UAM 6 i 7 XII 1974.

Pozaginane rogi okładek. Na przedniej okładce skreślony stary numer biblioteczny. Na 4 i 188 stronie stare, skreślone pieczątki pobiblioteczne.

Zaremba Jan. Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej.

Prace Komisji Historycznoliterackiej nr 20. Nakład 930 egzemplarzy.

Przebarwiony grzbiet i okładki tuż przy nim. Słabo widoczne zagięcia okładki w rogach. Na przedniej okładce skreślony stary numer biblioteczny. Na 4 i 171 stronie stare, skreślone pieczątki pobiblioteczne