Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Jan Paweł II, Jabłoński, Wyszyński. Chrześcijanin w świecie. Zeszyty ODiSS - wizyta pielgrzymka Jana Pawła II w Polsce.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki przybrudzone.

Jan Paweł II. Adhortacja Apostolska "Familiaris Consortio".

Adhoracja Apostolska "Familiaris Consortio". Jest to korespondencja do biskupów o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Okładki lekko przybrudzone, wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Jan Paweł II. Cały Twój - modlitwy i rozważania Maryjne Jana Pawła II.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte na krawędziach i na rogach. Książka w kilku miejscach delikatnie rozłamana. Przybrudzone boki i grzbiet książki.

Jan Paweł II. Dives in misericordia - encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu.

Okładki delikatnie przybrudzone. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Jan Paweł II. Dominum et Vivificantem - encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata.

Na drugiej stronie tekst napisany długopisem: "Bóg jest miłością", poza tym bardzo dobry stan.

Jan Paweł II. Encyklika Laborem Exercens - Ewangelia pracy.

Okładki delikatnie przybrudzone, wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Przetarty grzbiet. przy stronie tytułowej widoczne ślady kleju spod grzbietu.

Jan Paweł II. Encykliki i adhortacje 1979 - 1981.

Obwoluta ponaddzierana w kilku miejscach (do 4 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Jan Paweł II. Habemus Papam.

Dodatkowa, foliowa okładka.

Jan Paweł II. Listy Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ślady zagięć na kilku pierwszych kartkach. Wewnątrz brak śladów użycia.

Jan Paweł II. Maryja Matka Zawierzenia.

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach, pogięte na rogach. U góry tylnej okładki stara pieczątka z numerem. Książka na środku delikatnie rozłamana.

Jan Paweł II. Nauczanie społeczne 1980 tom 3.

Okładki leciutko przybrudzone i przetarte. Górna krawędź grzbietu naddarta ok. 1 cm.

Jan Paweł II. Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

Okładki lekko wytarte i przybrudzone. Rogi okładek lekko zagięte.

Jan Paweł II. Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja!

Przemówienia Ojca Świętego wygłoszone podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny.

Lekko wytarte krawędzie i rogi okładek. Na stronie przedtytułowej dedykacja papieska.

Jan Paweł II. Pokój Tobie, Polsko - druga pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny.

Niewielkie uszkodzenia brzegów okładki. Podniszczone także obydwa końce grzbietu. Delikatnie przybrudzony górny bok książki.