Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Czekaj Kazimierz, Golańska Stefania. Kalendarz Chopinowski 1960.

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach i na grzbiecie, na przedniej u góry przy grzbiecie brakujący fragment ok. 1,5 cm. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Norwid Cyprian. O Szopenie.

Książka w języku polskim i francuskim.

Okładki przybrudzone.

Bryk Aleksander, Bryk - Kaliszuk Jadwiga. Karol Namysłowski i jego orkiestra.

Delikatnie przetarte okładki (przy krawędziach i na grzbiecie) z lekko pozaginanymi rogami.

Ławrowska Romualda. Muzyka i ruch.

Delikatnie przetarte okładki z pozaginanymi rogami, na tylnej stara naklejka z ceną.

Laskowski Tadeusz, Popławski Julian. Księżna Cyrkówka - operetka w trzech aktach z muzyką Emmericha Kalmana.

Okładki przetarte (głównie przy krawędziach) z lekko pozaginanymi rogami. Przednia okładka oddzielona od grzbietu książki - grzbiet podklejony przezroczystą taśmą klejącą. 

Chomińki, Lissa, Dziębowska, Feicht i inni. Historia muzyki powszechnej tom II - barok, klasycyzm.

Brak obwoluty. Okładki i część kartek (na początku książki) mocno poplamione w wyniku zalania. Lekko przybrudzone boki książki. Wewnątrz książki na kilku stronach podkreślenia wykonane ołówkiem.

Kaczmarek Franciszek. II pracownia fizyczna.

Okładki delikatnie przetarte z pozaginanymi rogami.

Kozarzewski Bohdan. Fizyka zjawisk mikroskopowych.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce 2 naklejki Biblioteki Głównej. Grzbiet sklejony białą taśmą. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek pozaginane. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Blinowski Jan, Trylski Jarosław. Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie.

Okładki lekko przetarte przy krawędziach i pozaginane. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela książki.

Czerny Janusz. Kosmiczna ewolucja materii.

Okładki delikatnie przybrudzone, rogi leciutko pozaginane.

Jaworski, Dietłaf. Kurs fizyki tom 3 - procesy falowe, optyka, fizyka atomowa i jądrowa.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone, na grzbiecie i na tylnej okładce naklejka Instytutu Fizyki Jądrowej, na przedniej okłądce ślad po oderwanej kartce. Wewnątrz kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Książka zaczyna pękać pomiędzy ostatnią stroną a tylną okładką.

Mason Richard. Podwójne gry.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na stronie tytułowej mazak wykonany niebieskim długopisem.

Mirski Józef, Mirska Maria. Maria Szymanowska 1789 - 1831 album - materiały biograficzne, sztambuchy, wybór kompozycji.

Okładki przybrudzone, przetarte (głównie przy krawędziach). Boki książki przybrudzone.

Ludlum Robert. Spadkobiercy Matarese'a.

Okładki lekko przetarte na krawędziach z słabo widocznymi załamaniami. Na tylnej okładce naklejona stara cena.

Stachoń, Wilczek, Markiewicz i inni. Czerwona Lutnia - VI ogólnopolski festiwal pieśni zaangażowanej dla uczczenia 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

Okładki poplamione, przybrudzone, pozaginane. Brązowa plamka na przedniej okładce, przechodząca na pierwszą kartkę i kilka pierwszych stron.

Ludlum Robert. Ultimatum Bourne'a 1 - 2.

Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i lekko pozaginane. Boki książek przybrudzone. Tom pierwszy rozłamany pomiędzy stronami 2/3.

Ludlum Robert. Krucjata Bourne'a 1 - 2.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie przetarte na krawędziach i rogach z słabo widocznymi załamaniami. Boki książek również lekko przybrudzone. Tom pierwszy rozłamany pomiędzy stronami 146/147, tom drugi pomiędzy 350/351.