Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Muszyńska - Hoffmanowa Hanna. W kręgu Berenta.

Pierwsza kartka odklejona od grzbietu książki.

Rodziewiczówna Maria. Pleśń.

Okładki przetarte i pozaginane na rogach. Boki książki lekko przybrudzone. Na stronie 171 zaznaczenia wykonane długopisem.

Rasiowa Helena. Wstęp do matematyki współczesnej.

Biblioteka Matematyczna tom 30.

Okładki przybrudzone i przetarte na krawędziach, na stronie przedtytułowej podpis wykonany długopisem. Rogi okładek lekko pozaginane, grzbiet ponadzierany u góry i dołu po ok 1 cm.

Woodiwiss Kathleen E. Płatki na rzece.

Delikatnie przybrudzone boki książki.

Rodziewiczówna Maria. Gniazdo Białozora.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek. Górny bok książki lekko przybrudzony.  

Steel Danielle. Wszystko co najlepsze.

Na okładkach lekko widoczne załamania, na tylnej naklejona stara cena. Boki książki mocno przybrudzone.  

Steel Danielle. Obietnica.

Okładki leciutko przybrudzone, pozaginane na rogach. Na tylnej stara naklejka z ceną.

Steel Danielle. Wypadek.

Okładki lekko pozaginane, delikatnie przetarte na rogach i krawędziach.  

Steel Danielle. Długa droga do domu.

Okładki delikatnie pozaginane. Strona przedtytułowa i ostatnia kartka popisane ołówkiem i długopisem.

Grisham John. Testament.

Delikatnie wytarte krawędzie i rogi okładek.

Grisham John. Ława przysięgłych.

Książka w dobrym stanie jedynie drobne (około 2 mm) naddarcie przy krawędzi grzbietu. U góry pierwszej kartki podpis imienny wykonany długopisem.

Ragache Claude - Catherine. Stworzenie świata.

Ilustrował Marcel Laverdet.

Okładki lekko przybrudzone.

Baenkler Haans - Wolf. Kompendium immunologii - kompendia współczesnej medycyny.

Okładki lekko przetrate na krawędziach, rogi przedniej pozaginane. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Gapik Lechosław. Nerwice seksualne i sposoby ich przezwyciężania.

Okładki przetarte na krawędziach i grzbiecie, tylna przybrudzona, górny róg przedniej zagięty. Dolny bok książki poplamiony.

Prusiński Antoni. Poradnik dla chorych na migrenę.

Okładki przetarte (głównie na krawędziach i rogach), dolny róg przedniej zagięty. Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (0.5 cm). Strona tytułowa naddarta od góry (2.5 cm).

Gutt Romuald Wiesław. O zdrowych i chorych.

Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i grzbiecie z pozaginanymi rogami. Okładka oddzielona od grzbietu.

Kunicki - Goldfinger Władysław, Frejlak Sylwester. Podstawy mikrobiologii i immunologii.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami, wytarte na krawędziach. Boki książki przybrudzone. Dolne rogi kilkunastu początkowych kartek pozaginane.

Raczew Zofia, Mlosek Krzysztof. Zarys rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

Okładki przetarte z widocznymi załamaniami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 100/103, 144/147. Kartki 101 - 102 i 145 - 146 oddzielone od grzbietu. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane długopisem.