Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Pratchett Terry. Strata.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki.

Białkiewicz Jerzy. O humanizację nauki, kultury i cywilizacji.

Okładki lekko przybrudzone i lekko pozaginane na rogach. Delikatnie wygięte dolne rogi początkowych kartek.

Małowist Marian. Konkwistadorzy portugalscy.

Seria Ceramowska.
Lekko przebarwiona obwoluta.

Pajewski Janusz. Historia powszechna 1871 - 1918.

Brak obwoluty, okładki i boki książki przybrudzone. Na grzbiecie 1 cm dziurka. W środku i na górnym boku książki kilka pieczątek ex libris poprzedniego właściciela.

Kozak Magdalena. Fiolet.

Rogi okładek i kilku pierwszych kartek leciutko pozaginane.

Pełczyński Stefan. Światowid: Strzały w Croissant.

Seria Światowid. Pozaginane i przetarte okładki.

Nofer - Ładyka Alina. Literatura polska okresu pozytywizmu.

Delikatnie przybrudzone i przetarte okładki (głównie przy krawędziach i na rogach), na tylnej cena oraz skreślenie wykonane mazakiem i długopisem. Książka pęknięta pomiędzy stronami 3 a 4 oraz 382 a 383. Kartka 4/5 oderwana na dole od grzbietu (4 cm).

Foryś Robert. Sztejer II.

Ilustrował Dominik Broniek.

Rogi okładek i kilku pierwszych kartek leciutko pozaginane.

Podkowiński Marian. W kręgu Hitlera.

Przybrudzone okładki i boki książki, pozaginane rogi okładek. Pierwsza kartka przebarwiona.

Rostworowski Emanuel. Historia powszechna wiek XVIII.

Brak obwoluty, przybrudzone okładki i boki książki.

Rojek Wojciech. Spory o władanie morzem. Polityczno - dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919 - 1939

Wydał PAN - Rozprawy Wydziału Historyczno - Filozoficznego tom 77.
Okładki przybrudzone z kilkoma zarysowaniami i zadrapaniami, górny róg przedniej okładki naddarty ok 1 cm. Zagięty górny róg kilku ostanich kartek.

Rogacki Henryk Izydor. Żywot Przybyszewskiego.

Obwoluta przybrudzona, wytarta oraz ponaddzierana na rogach i na krawędziach. Drobne ubytki na obydwu końcach grzbietu obwoluty. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Naganowski Egon. Robert Musil.

Okładki i grzbiet wytarte - najmocniej na krawędziach. Drobne zagięcia na rogach okładek.

Coates Paul. Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana - studium o tautologii, paradoksie i o lustrze.

Delikatnie przybrudzone okładki, tylna oddzielona od grzbietu książki, od strony 131 kartki luzem.

Pokrzywniak Józef Tomasz. Ignacy Krasicki.

Obwoluta wytarta i przybrudzona, ponaddzierana na rogach oraz mocniej na obydwu końcach grzbietu. Na tylnej części obwoluty naklejona stara cena.

Siwkowska Janina. Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832 - 1881 1-2.

Lekko przybrudzone i postrzępione obwoluty w obu książkach (na krawędziach). W tomie I książka pęknięta pomiędzy stroną tytułową a sąsiednią kartką oraz lekko rozłamana w jednym miejscu pomiędzy dwoma kartkami - w zdjęciach.